Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie predsedu Rady hierarchov Jána Babjaka k situácii na Ukrajine


Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadruje svoju spoluúčasť so skúšaným ľudom susednej Ukrajiny.
Kňazov prosíme, aby na tento úmysel, ak je to možné, v najbližších dňoch slávili svätú liturgiu, alebo do liturgie vložili prosbu za pokoj a spravodlivé doriešenie situácie na Ukrajine.
Pozývame veriacich Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku k modlitbám za pokojné vyriešenie napätej situácie, za rešpektovanie Božích zákonov a princípov solidarity a demokracie. 
 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. 
Prešov, 29. 01. 2014