Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska k podpisovej akcii mormónov
 
 
V týchto dňoch prebieha na Slovensku sústredená petičná kampaň Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní, tzv. mormónov, za ich registráciu. Zákon na Slovensku vyžaduje na registrovanie určitej cirkvi 20-tisíc členov, ktorí sa k nej hlásia a požadujú jej registráciu.
Zástupcovia cirkvi mormónov oslovovali prípadných signatárov so žiadosťou, aby v duchu náboženskej slobody podpísali petíciu na jej zaregistrovanie. Upozorňujeme veriacich, že prípadným podpisom schvaľujú a podporujú činnosť tejto náboženskej skupiny, ktorej učenie nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi.
Vyzývame všetkých katolíkov, aby tento fakt brali ako otázku vlastného svedomia, aby petíciu nepodpisovali a tak nezrádzali Katolícku cirkev, do ktorej boli krstom začlenení.
 
Stála rada KBS
Mons. František Tondra
Mons. Alojz Tkáč
Mons. Rudolf Baláž
Mons. Marián Chovanec