Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva biskupov Slovenska na 12. nedeľu v Cezročnom období 
(25. júna 2006)
 
 
Drahí bratia a sestry,
 
s radosťou vám oznamujeme, že v máji začala vysielať prostredníctvom digitálneho satelitu nová televízia s názvom TV Noe. Je to rodinná televízia českých a slovenských kresťanov. Jej cieľom je to, čo napísal v blahej pamäti pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Rýchly rozvoj: formovať, zúčastňovať sa na dianí a viesť dialóg. To isté nám pripomenul aj súčasný pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve k 40. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov.
Tieto ciele môžeme ako kresťania dosiahnuť tromi spôsobmi: prácou vo verejnoprávnych médiách, kde musia byť tvorcovia kresťanských programov kvasom; účinkovaním v takom istom duchu v komerčnej sfére masmédií; a napokon zasadzovaním sa za vlastné prostriedky spoločenskej komunikácie, ktorých podpora je pre nás príležitosťou napĺňať príkaz Ježiša Krista šíriť evanjelium.
Novovzniknutá televízia je prostriedkom evanjelizácie a zároveň svedectvom jednoty a spolupráce medzi kresťanmi na Slovensku a v Česku, bez ktorých by sa projekt nedal zrealizovať. Okrem príjmu cez satelit ju možno sledovať aj cez káblovú televíziu. Na to je však potrebné, aby ste o to požiadali svojho káblového operátora. Ak program zaradí do základnej ponuky, môže ho preberať bezplatne, stačí o tom iba informovať vedenie televízie TV Noe. Využite to a žiadajte operátora - jednotlivo alebo spoločne - o túto možnosť.
Slovenské programy pre TV Noe bude pripravovať TV Lux. 
Aby kresťanská televízia mohla existovať a napredovať v kvalite, je potrebné, aby sa stala súčasťou nášho života. Klub priateľov TV Lux a TV Noe nám ponúka aktívnu účasť na tvorbe a podpore vysielania: modlitbou, nápadmi, povzbudením a finančnou podporou. Ak každý veriaci prispeje asi 80 Sk mesačne alebo 1 000 Sk ročne, pomôžeme dobrej veci. Prispieť sme sa rozhodli aj my – Vaši biskupi.
Viac informácií sa dočítate v Katolíckych novinách zo dňa 25. júna i v letáčikoch, ktoré sú distribuované do farností.
Biblické „rozhlasovať evanjelium zo striech“ (porov. Mt 10, 27) sa napĺňa doslova. My biskupi Slovenska tvorcom televízie žehnáme a všetkých ostatných prosíme o modlitby a podporu na tento úmysel.
 
Biskupi Slovenska
 
(Tento list je potrebné prečítať v oznamoch po liturgiách v nedeľu 25. júna 2006)