Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva predsedu Konferencie biskupov Slovenska k modlitbám za Ukrajinu
 
S veľkými obavami sledujeme dianie na Ukrajine, ktoré charakterizuje bezprecedentné násilie. V tejto situácii, kedy naši bratia a sestry čelia veľkej skúške, chcem vyzvať všetkých veriacich k modlitbe za pokoj v tejto ťažko skúšanej krajine. Rovnako sa obraciam na miestne verejné autority s naliehavou výzvou okamžite zastaviť nespravodlivé násilie. 
 
Ak nebude spoločnosť rešpektovať základné mravné hodnoty, nedokáže garantovať spravodlivosť. Modlime sa aj za verejných predstaviteľov ukrajinského štátu, aby mali dostatok rozvahy a dobrej vôle hľadať také riešenia, ktoré vyvedú spoločnosť z vážnej krízy, do ktorej sa dostala a budú mať na zreteli dobro každého jej člena.
 
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, predseda KBS
Bratislava, 20. 2. 2014