Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca

1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža: 
 
a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva. 
(napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie: „Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú  po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším biskupom M.  i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
b ) V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
c) Na úmysel Svätého Otca sa nemodlí modlitba „Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža M., ...“ Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).

2. S povolením miestneho ordinára je vo feriálne dni vhodné použiť omšový formulár „Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo dňa). Odporúča sa, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia nového pápeža.
 
3. Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou začína svoj pontifikát).

Liturgická komisia KBS
lkkbs@kbs.sk