Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Modlitby za Ukrajinu

Liturgická komisia KBS pripravila na základe Nóty Kongregácie pre liturgiu a disciplínu sviatostí ohľadom slávenia Svätého týždňa 2022 nasledovnú prosbu, ktorú je so súhlasom miestneho ordinára možné vložiť do slávenia obradov Veľkého piatku.  

---

PDF na stiahnutie obsahuje notový záznam

XI. Za mier na Ukrajine a na celom svete
Modlime sa za ľudí na Ukrajine a vo všetkých vojnových
oblastiach sveta; nech náš Boh a Pán obráti zatvrdilé srdcia
a zmiluje sa nad trpiacimi a nech dá svoj pokoj všetkým
národom.

Modlitba v tichosti. Potom kňaz pokračuje:
Všemohúci a večný Bože,
ty maríš plány násilníkov
a pokoruješ zlobu mocných. *
Zmiluj sa nad obeťami vojen, ujmi sa utečencov
a zhliadni na tých, ktorí sú držaní v zajatí; ―
vysloboď celý svet z rozbrojov a zmätku,
aby ti mohol v mieri slobodne slúžiť.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen