Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Úplné odpustky  spojené s modlitbou Korunka Božieho milosrdenstva
 
 
Kardinál Mauro Piacenza, hlavný penitenciár, dňa 3.4.2017 poslal na Slovensko list, v ktorom oznamujeme, že bolo vyhovené žiadosti slovenských biskupov a Svätá stolica umožňuje získať úplné odpustky tým, ktorí sa budú na Slovensku modliť Korunku Božieho milosrdenstva – za stanovených podmienok.
Niektoré z podmienok vyvolali u niektorých dobromyseľných veriacich nižšie otázky, na ktoré Subkomisia KBS pre náuku viery – na slávu Božiu a pre väčší duchovný úžitok veriacich – dáva nasledujúce odpovede.
 
V kostole či kaplnke – pred Najsvätejšou sviatosťou – sa musí modliť viac veriacich, aby bolo možné získať úplné odpustky modliac sa Korunku...?
Nie, nemusí. Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa Korunku... modlí sám a dokonca len potichu, ale musí to byť pred Najsvätejšou sviatosťou v kostole alebo kaplnke.
 
Keď je doma človek sám a počúva túto modlitbu (z rádia či televízie v priamom prenose), môže získať úplné odpustky?
Veriaci môžu získať úplné odpustky pri počúvaní tejto modlitby v priamom prenose len vtedy, keď sa modlia viacerí, t.j. keď sa modlia spolu minimálne tri osoby. 
V prípade počúvania reprízy tejto modlitby sa úplné odpustky získať nedajú, a to ani vtedy, keby reprízu počúvali spolu viaceré osoby.
 
Prečo sa pri sledovaní priameho prenosu modlitby k získaniu týchto odpustkov vyžaduje komunita?
Každý hriech (jeden viac, druhý menej) ničí vzťahy – najprv s Bohom a potom aj s blížnymi. Tento odpustkový úkon penitenciária zamerala výslovne na komunitu (viacerých veriacich) preto, aby sa aj navonok vykonala istá náprava rozbitých medziľudských vzťahov. Človek, ktorý je doma sám, má iné možnosti, ako získať úplné odpustky.  
 
K získaniu týchto odpustkov teda stačí komunita (viacerí veriaci) a môžu byť títo veriaci aj doma? 
Áno, ale úplné odpustky možno získať len v tom prípade, ak táto komunita spoločne sleduje priamy (rozhlasový alebo televízny) prenos danej modlitby (odriekanej biskupom alebo ním povereným kňazom). 
 
Čo znamená slovo „hatený“? 
Byť hatený znamená mať legitímnu prekážku splniť dané podmienky, v tomto prípade podmienky k získaniu úplných odpustkov. 
Pri modlitbe Korunky... ide o prípad, keď veriaci, napr. kvôli chorobe, nemôže vyjsť z domu a ísť do kostola či kaplnky, aby sa tam pred Najsvätejšou sviatosťou pomodlil túto modlitbu, a ani nemôže sledovať priamy prenos tejto modlitby v komunite, lebo žije sám a z objektívnych príčin nemôže sledovať priamy prenos v spoločenstve. Keďže v uvedenom prípade je hatený, môže získať úplné odpustky, aj keď len sám sleduje priamy prenos modlitby Korunky...
  
Mons. ThDr. Marián Chovanec
Predseda subkomisie KBS pre náuku viery 
4. december 2017