Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ruženec Panny Márie – pomenovanie na Slovensku 
 


Ruženec Panny Márie je jednou z najznámejších biblických – individuálnych aj kolektívnych – modlitieb Katolíckej cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb dopĺňaných rozjímaním o tajomstvách viery. Na Slovensku sa v súčasnosti používajú tri prídavné mená na označenie ruženca Panny Márie – „presvätý“, „svätý“ a „posvätný“.
Meno „presvätý ruženec“ sa používal dlhé desiatky rokov ako zvolanie v Loretánskych litániách v Jednotnom katolíckom spevníku (bežne Spevník) vydávanom SSV: Kráľovná presvätého ruženca...
Meno „svätý ruženec“ je presný preklad z latinčiny. Tak sa Máriin ruženec volá na celom katolíckom svete. 
Meno „posvätný ruženec“ bol na Slovensku vytvorený v nultých rokoch 21. stor. neznámym mariánskym ctiteľom, bez schválenia Teologickej komisie KBS. 
 
Na prvom mieste subkomisia povzbudzuje všetkých veriacich (nech Máriin ruženec volajú akokoľvek), aby sa ho denne modlili, aspoň jeden desiatok. Použité prídavné meno totiž nerozhoduje ani o účinnosti ani o záslužnosti tejto mariánskej modlitby. 

Subkomisia KBS pre náuku viery preferuje používanie prídavného mena „svätý“. 
 
Odôvodnenie: 
1. Prídavné meno „svätý“ na ruženec Panny Márie sa používa dlhé stáročia – podľa historikov už od 12. stor. Vtedy veľkí mariánski ctitelia z radov mníchov, rehoľníkov a laikov modlitbu „Otčenáš“ začali nahrádzať modlitbou „Zdravas' Mária“.
2. Máriin ruženec je v podstate biblická modlitba. Prídavné meno „svätý“ má aj Biblia. Aj na Slovensku používame výraz Sväté písmo a nie „posvätené“. 
3. Sv. pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae zo 16.10.2002 použil prídavné meno „svätý“ (latinský originál). 


V Banskej Bystrici 25. 10. 2020