Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko k problému reexportu liekov zo Slovenska


Starostlivosť o chorých, slabých a núdznych je od začiatku kresťanstva neoddeliteľnou súčasťou jeho pôosobenia vo svete. Jej súčasťou tiež vždy bola a stále je aj obrana a ochrana chorých a slabých pred ubližovaním a nespravodlivosťou. Aktuálnou výzvou pre spoločnosť  a zdravotnícky systém je riešenie problémov so zabezpečením dostupnosti liekov pre chorých ľudí.

Je to už dlhodobo známy problém a existujú určite mnohé objektívne dôvody, ktoré v tejto dobe túto nedostupnosť spôsobili a spôsobujú – technické, organizačné, geopolitické, ekonomické. Sme vďační všetkým, ktorí na riešení tohto problému v záujme chorých pracujú.

Je ale potrebné v tejto súvislosti vyriešiť a zastaviť aj neetické a nemorálne praktiky, ktoré ubližujú chorým ľuďom a cynicky zneužívajú dnešnú situáciu.

Ako už bolo zverejnené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv – existujú jednotlivci, ktorí nezákonným spôsobom vyvážajú lieky určené pre slovenských pacientov do zahraničia. Vývoz liekov túto nedostupnosť zvyšuje a v mnohých prípadoch je priamou príčinou nedostatku viacerých liekov, používaných na liečbu vážnych ochorení.

Takýmto počínaním je priamo ohrozované zdravie a životy tých, ktorí konkrétne lieky potrebujú. Toto konanie považujeme za neprijateľné.

Bioetická subkomisia KBS spolu s ECAV a Ekumenickou radou cirkví preto v priloženom stanovisku apeluje na všetkých, ktorí na akejkoľvek úrovni zaobchádzajú s liekmi – výrobcov, držiteľov registrácie, veľkodistribútorov, farmaceutov a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti – aby odmietli participáciu na akomkoľvek kroku, ktorý je súčasťou reťazca vedúceho k vývozu liekov a ktorý prehlbuje nedostupnosť liekov pre slovenských pacientov.

S dôverou sa obraciame tiež na kompetentné orgány štátu a povzbudzujeme ich, aby tieto snahy poškodzujúce zdravie a ohrozujúce životy chorých dôsledne monitorovali, identifikovali a účinne potláčali.

13.6.2023