Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie k pripravovanému štrajku zamestnancov škôl na 26. 11. 2012
 
Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami. Katolícke školstvo podporí štrajk vyhlásený na 26. 11.2012 iba za podmienky, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odvolá politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a bude sa zasadzovať za rovnocenné financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu bez ohľadu na zriaďovateľa.
 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita
Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo
Poprad, 18. 10. 2012