Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Dokumenty pápežov

Ján XXIII.

 

 • Sacerdotii nostri primordia (1. augusta 1959)
  Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu
 • Mater et magistra (15. mája 1961.)
  Encyklika o novšom vývoji sociálnej vedy vo svetle kresťanského učenia
 • Pacem in terris (11. apríla 1963) [hypertextová verzia]
  Encyklika o pokoji medzi všetkými národmi
 • Magnifici eventus (11. mája 1963)
  apoštolský list pri príležitosti tisícstého výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu