Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
 
Prot. N. 154/20
 
Nóta
Uverejnenie Dekrétu „V čase Covid-19 (II)“ vyvolalo isté pochybnosti u zasvätených veriacich ohľadom možnosti slávenia Veľkonočného trojdnia v seminároch, kňazských kolégiách, kláštoroch a rehoľných komunitách.
Inštrukcie druhého dekrétu ohľadom tejto veci nemali za cieľ zrušiť podstatu toho, čo bolo oznámené v prvom dekréte tým, že sa v nich žiada od biskupov, aby po prijatí pokynov zo strany biskupských konferencií posúdili jednotlivo konkrétnu situáciu.
 
Vo Vatikáne 26. marca 2020
 
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár