Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva ku Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2001


Konferencia biskupov Slovenska Katolíckej cirkvi na Slovensku
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Vážení bratia a sestry!

Stojíme na prahu nového tisícročia, v ktorom sa pred nami otvára množstvo možností a ciest, ktorými môžeme vykročiť. Uvedomujeme si, že naše poznanie je nedostatočné, aby sme sa sami vedeli rozhodnúť pre správnu cestu, ktorá vedie do života, sme slabí na to, aby sme sami vedeli vykročiť a vytrvať na ceste pravdy. Preto sa na začiatku tohto roku a začiatku nového tisícročia chceme v spoločných modlitbách obrátiť na Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý povedal:

„Ja som cesta i pravda i život. (Ján 14,6)

Téma tohtoročného Týždňa modlitieb je vybraná zo state Ježišových rečí na rozlúčku. Tieto slová povedal Ježiš Kristus svojim učeníkom, keď ich pripravoval na svoj odchod. Prvou reakciou učeníkov na skutočnosť, že Ježiš odíde, je strach. Je to strach každého jedného z nás, keď sa cítime opustení. Ježiš Kristus búra bariéry strachu, ktorý nás ochromuje a otvára nové obzory, keď namiesto strachu ponúka vieru v Neho a v svojho Nebeského Otca. Ježiš Kristus odchádza od svojich učeníkov preto, aby im pripravil novú budúcnosť „v dome svojho Otca, kde je mnoho príbytkov . Toto zasľúbenie spolu s uistením, že sa Ježiš Kristus vráti, má byť pre učeníkov aj pre nás nádejou, ktorá prekoná všetky prekážky, ktoré nám do cesty kladie tento svet. Napriek zlu, nespravodlivosti, násiliu a nenávisti, ktoré v tomto svete vládnu, máme nádej na lepšiu budúcnosť v Pánovej blízkosti. Cestou, ktorá vedie k vytúženému cieľu je Ježiš Kristus.
Ježišove slová na rozlúčku mali byť pre učeníkov a Jeho ďalších nasledovníkov povzbudením do budúcnosti, posilnením na cesty, ktoré boli pred nimi. Jeho slová povzbudzujú a posilňujú pred novým vykročením aj nás dnes.
Nebojme sa toho, čo je pred nami. Využime tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zorganizujme spoločne v našich mestách a dedinách ekumenické služby Božie. Na spoločných modlitbách sa s dôverou obráťme na Ježiša Krista, ktorý je cesta i pravda i život.
V mene Katolíckej cirkvi a Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike Vás pozývame k pokornému skloneniu sa pred Ježišom Kristom, naším Pánom a Spasiteľom. Na začiatku nového tisícročia prosme spoločne o požehnanie a pomoc do nového obdobia, ktoré je pred nami, aby sme pod Božím vedením mohli raz vojsť do príbytkov, ktoré Ježiš Kristus pripravil všetkým veriacim v Neho.

Vaši v láske Kristovej

Doc. ThDr. Július Filo
generálny biskup ECAV
predseda Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike


Prof. ThDr. František Tondra
spišský biskup
predseda Konferencie biskupov Slovenska