Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2002


Vážení bratia a sestry,

prelom rokov je pre človeka príležitosťou obzrieť sa späť, zhodnotiť predchádzajúce obdobie. Zároveň sa smieme pozrieť dopredu a chystať sa na nové úlohy, ktoré nás čakajú. Tieto dva pohľady nemožno od seba oddeliť. Vedú nás k otázkam. Ako využiť spoločné skúsenosti a možnosti, ktoré sú pre nami? Ako môžeme my kresťania cez naše cirkvi byť ešte lepším svetlom sveta a soľou zeme? Ako spoločne pomôcť k prekonaniu napätí, chorôb transformácie a prispieť k rozkvetu Slovenska?

Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2002 "U Teba je prameň života" nám jasne ukazuje, kde začať. Nie ľudská sila, nie ľudská schopnosť, nie ľudská múdrosť, ale Boh je ten, kto dáva nový život. Sme časťou Božieho stvorenia, dostali sme život od Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a sme stvorení na Jeho obraz. Tento obraz sme si nedokázali udržať, ale pošpinili a zničili sme ho hriechom. Ani naše hriechy nedokázali však zničiť Božiu lásku k človeku. Ponuka nového života v Ježišovi Kristovi je pre nás darom - novou možnosťou k plnému a hodnotnému životu na tejto zemi a rovnako možnosťou k večnému životu v Božom kráľovstve. V prijatí tohto daru vstupujeme do spoločenstva tých, ktorí uverili v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Stávame sa novým stvorením a sme pozvaní, aby sme prinášali uzdravenie a život do tohto sveta.

Po cestách, ktoré sú pred nami aj tohto roku, nedokážeme kráčať sami. Úlohy, ktoré sú pred nami, nedokážeme sami zvládnuť. Možnosti, ktoré sú nám v tomto roku ponúknuté, nedokážeme sami využiť. Zorganizujme v našich mestách a dedinách spoločné modlitby a ekumenické Služby Božie, na ktorých budeme prosiť o Božie požehnanie, o silu a občerstvenie z prameňa života.

V mene Katolíckej cirkvi na Slovensku a cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike Vás pozývame k spoločným modlitbám. Začnime pri prameni života a spoločne kráčajme do Božieho kráľovstva prinášajúc ovocie nového života.

Vaši v láske Kristovej

Doc. ThDr. Július Filo
generálny biskup ECAV na Slovensku
predseda Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike
Prof. Dr. František Tondra
spišský biskup
predseda Konferencie biskupov Slovensk