Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
2004


Bratislava 8. januára 2004


Drahí bratia a sestry v Kristovi !
V prvých týždňoch nového roka vás chceme opäť povzbudiť a vyzvať k spoločným modlitbám kresťanov po celom Slovensku v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25. januára 2004). Spolu s predstaviteľmi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví vám predkladáme tému, ktorú rozpracovali kresťania v Sýrii na 8 modlitebných stretnutí. Ich myšlienky sa stávajú inšpiráciou aj pre nás, aby sme sa spoločne zamysleli nad slovami nášho Pána Ježiša Krista: „Svoj pokoj vám dávam“ (Ján 14,23-31).

Pokoj, ktorý nám ponúka Pán Ježiš je pozvaním, aby sme v modlitebnom stíšení bez rušivých vplyvov okolia a s potrebným odstupom od zhonu všedného dňa prehodnotili našu osobnú situáciu, naše víťazstvá i prehry. Zároveň nám umožňuje to, aby sme získali odstup od najrozmanitejších hlasov, ktoré sa uchádzajú o našu priazeň a chcú nám radiť, ktorým smerom sa máme uberať. V sústredení mysle nám pokoj Kristov umožňuje vidieť nový smer, ktorý nás orientuje podľa osvedčených právd Božieho Slova.

Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista prijímame Jeho pokoj aj dnes. Bez ohľadu na to ku ktorej kresťanskej tradícii sa hlásime, Jeho pokoj sa stáva našim každodenným darom. Pramení zo zvesti Božieho Slova o odpustení našich hriechov. Tento charakter Kristovho pokoja vytvára predpoklady na to, aby sme sa navzájom voči sebe otvárali a pokoj nie len prijímali, ale ho aj okolo seba rozdávali.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je takouto zvláštnou chvíľou, kedy sa ako kresťania rozličných konfesií môžeme stretať a spoločne prijímať dar Kristovho pokoja. Je tiež pozvaním k tomu, aby sme spoločne hľadali príležitosti, pri ktorých budeme môcť odovzdávať Kristov pokoj tým, ktorí ho vo svojom živote nevedia nájsť.

Najúčinnejšie to bude, ak všetci kresťania spoločne budú prijímať dar Kristovho pokoja a obohatia ním tento svet. Preto je potrebné spolu sa modliť a vytvárať príležitosti k ekumenickým stretnutiam nielen v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ale počas celého roka. Pozývame vás, sestry a bratia, schádzajte sa v našich farnostiach a cirkevných zboroch počas 8 dní týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a dohodnite si vo svojom meste, či obci aspoň jedno spoločné ekumenické modlitebné stretnutie počas tohto týždňa. Modlime sa spolu za to, aby naša jednota v Kristovi sa stávala viditeľnejšou. Podporujeme a odporúčame aj iniciatívu mladých zo Sekcie pre mládež pri Rade pre rodinu a mládež KBS a Komisie pre mládež pri ERC v SR, ktorí nás pozývajú ku spoločným modlitbám na viacerých miestach našej vlasti v sobotu, 24. januára 2004. Nech aj toto modlitbové prepojenie kresťanov Slovenska zveľadí Kristovho Ducha a jeho ovocie v celej našej spoločnosti.

V Pánovi Vaši

 

prof. ThDr. Július Filo
generálny biskup ECAV na Slovensku
predseda Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike
Mons. prof. ThDr. František Tondra
spišský biskup
predseda Konferencie biskupov Slovenska