Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ad limina apostolorum 2024


Prosby za návštevu slovenských biskupov
Ad limina apostolorum v Ríme v júni 20241. Bože Otče, zhliadni milostivo na našich biskupov, putujúcich k hrobom apoštolov v Ríme, aby s láskou a odvahou hlásali evanjelium,
múdro a rozvážne viedli svoje diecézy a horlivo pracovali pre spásu všetkých, ktorí sú im zverení.

2. Pane Ježišu, počas návštevy Ad limina v Ríme,
upevni puto lásky a jednoty medzi našimi biskupmi
a nástupcom svätého Petra, aby všetci spoznali, že ty si jediný Pán a Spasiteľ.

3. Za našich biskupov, ktorí sa vydávajú na púť Ad limina k hrobom apoštolov:
aby rástli v láske k pravde tvojho evanjelia
a obnovili svoje odhodlanie slúžiť tvojej Cirkvi do krajnosti,
prosme Pána.

4. Modlime sa za našich biskupov, ktorí putujú k hrobom apoštolov v Ríme,
nech veľkodušne ohlasujú evanjelium
a, pozorní na hlas Ducha Svätého,
nech múdro vedú im zverené stádo po cestách Božej vôle.

5. Aby naši biskupi počas púte Ad limina v Ríme,
dosiahli milosť Božieho požehnania
a duchovných síl do ďalšej pastierskej služby,
prosme Pána.

6. Prosíme ťa za biskupov Slovenska,
ktorí putujú k hrobom apoštolov v Ríme,
aby si ich srdcia naplnil Duchom lásky a pokoja,
Duchom pravdy a múdrosti, Duchom rady a sily.