Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ad limina apostolorum 2024NE (Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)
• Za všetky naše farnosti, ktoré sa v deň Pána schádzajú na slávenie Eucharistie, aby ich spájala živá skúsenosť prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista.

PO (O svätom apoštolovi Petrovi)
• Za Svätého Otca pápeža Františka, za všetkých jeho spolupracovníkov, ktorí sa rozmanitým spôsobom podieľajú na riadení Cirkvi v Ríme i vo svete, aby sa nechali vo všetkom viesť Duchom Svätým.

UT (O svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi, Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi)
• Za chorých a trpiacich, aby boli radostnými svedkami nádeje; za mladých ľudí, aby nebojácne a vytrvalo svedčili o viere; za rodiny, aby boli miestom zrelej lásky.

ST (O Panne Márii, Kráľovnej apoštolov)
• Za súdržnosť v našom národe, prekonávanie rozdelení v spoločnosti, za našich predstaviteľov, aby sme na príhovor našej patrónky Panny Márie žili pokojným a spravodlivým životom.

ŠT (Za Cirkev)
• Za Cirkev na Slovensku, za všetkých biskupov, kňazov, diakonov a zasvätené osoby i laikov, aby ich spolupráca svedčila o pravdivosti Kristovho evanjelia v každej dobe.

PI (Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
• Za každého z nás, aby sme boli naplnení milosrdenstvom, ktorého stálym prameňom je Ježišovo Srdce.