Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Rímskokatolícka cirkev
  Arcibiskupstvo Trnava

Vznik: 30.12.1977

História arcibiskuptva
 
Patrón arcidiecézy: sv. Ján Krstiteľ

Katedrála: Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave


Adresa:
Jána Hollého 10
P.O.Box 78
917 66 Trnava
Tel.: +421 33 5912 111, +421 33 5511 633,
Fax: +421 33 5511 224
E-mail: abu@abu.sk
Web: www.abu.sk

Teologická fakulta a kňazský seminár:
CMBF UK v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava 1
Tel./fax: +421/2/544 32 396
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: http://www.frcth.uniba.sk


Diecézny biskup:

Mons. Ján Orosch