Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Ján Babjak SJ

emeritný prešovský arcibiskup
    

 

Narodený 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou

Vyštudoval Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Kňazská vysviacka: 11. júna 1978 v Prešove (biskup Joachim Segedi)

1978-1983 kaplán farnosti Prešov
1983-1989 správca farnosti Ľubica
1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej
1989 - 1990 bol prefektom kňazského seminára Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave
1990 - 1991 správcom gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
1991-1993 pokračoval v štúdiu na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, ktoré zavŕšil získaním licenciátu zo spirituality
1993 - 1994 bol ministrom jezuitského exercičného domu v Prešove, potom pracoval jeden rok v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu
1994 - 1996 dovŕšil svoje teologické štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme a obhájil doktorskú prácu na tému Michal Lacko, SJ - formátor a informátor gréckokatolíkov
1997 - 2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka, SJ v Košiciach a prednášal východnú spiritualitu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (určitý čas aj na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove)
Je autorom viacerých knižných publikácií  zaoberajúcich sa predovšetkým obdobím násilnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi (literatúra faktu). Významnou je 8-dielna publikácia Zostali verní.

Menovaný za biskupa 11. decembra 2002

Biskupská vysviacka: 6. január 2003 ( Vatikán, pápež Ján Pavol II. )

18. január 2003 - intronizácia za prešovského eparchu

30.1.2008 - vymenovaný za prešovského arcibiskupa a metropolitu

25.4. 2022  - zrieknutie sa úradu prešovského arcibiskupa a metropolitu