Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Generálny sekretariát KBS

 
Predseda: Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita
email: predseda @ kbs.sk
 
 
Podpredseda: Mons. Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup
email: podpredseda @ kbs.sk
 
 
Generálny sekretár: Mons. Marián Chovanec
banskobystrický diecézny biskup
email: sekretar @ kbs.sk
 

Stála rada:
Predseda KBS
Podpredseda KBS
Generálny sekretár KBS
Mons. Stanislav Stolárik
Mons. Stanislav Zvolenský

Výkonný sekretár: PaedDr. ThLic. Ivan Ružička
email: tajomnik @ kbs.sk

Hovorca: Katarína Jančišinová
email: hovorkyna @ kbs.sk