Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komisie a rady Konferencie biskupov Slovenska
(stav od 7. júna 2022)

Komisie KBS


1. Liturgická komisia
Predseda: Mons. Stanislav Stolárik

Hudobná subkomisia: Mons. Marek Forgáč, Mons. Ján Kuboš


2. Komisia pre klérus
Predseda: Mons. Viliam Judák

Subkomisia pre trvalý diakonát: Mons. Viliam Judák
Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre: Mons. Tomáš Galis
Subkomisia pre trvalú formáciu: Mons. Stanislav Stolárik


3. Teologická komisia
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Subkomisia pre náuku viery: Mons. M. Chovanec   
Bioetická subkomisia: Mons. Peter Rusnák [bioetika.kbs.sk]
Enviromentálna subkomisia: neobsadené [viac...]
Sociálna subkomisia: Mons. Peter Rusnák


4. Komisia pre katechizáciu a školstvo
Predseda: Mons. Bernard Bober

Subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva: Mons. B. Bober
Subkomisia pre katechézu vo farnosti: Mons. Marek Forgáč
Subkomisia pre katolícke školy: Mons. Bernard Bober
Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti: Mons. Ján Orosch
Subkomisia pre KU v Ružomberku: Mons. Bernard Bober


Komisia pre náboženské vzťahy so židmi
Predseda: Mons. Ján Orosch


Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi
Predseda: Mons. Marek Forgáč
[maloleti.kbs.sk]


Rady KBS


Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský

Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
Predseda: Mons. Cyril Vasiľ

Rada pre laické a apoštolské hnutia
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Rada pre rodinu
Predseda: Mons. Cyril Vasiľ
[rodina.kbs.sk]

Rada pre mládež a univerzity
Predseda: Mons. Tomáš Galis
[mladez.kbs.sk]

Rada pre misie
Predseda: Mons. Ján Orosch
[misie.kbs.sk]


Rada pre ekumenizmus
Predseda: Mons. Ján Orosch

Ekonomicko-právna rada
Predseda: x

Rada Iustitia et Pax
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Rada pre Rómov a menšiny
Predseda: Mons. Bernard Bober
[romovia.kbs.sk]

Rada pre Slovákov v zahraničí
Predseda: Mons. Jozef Haľko

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
Predseda: Mons. František Rábek

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve/ a SKCH
Predseda: Mons. Cyril Vasiľ/ Mons. Tomáš Galis

Rada pre migrantov, utečencov/ a pútnikov
Predseda: Mons. Jozef Haľko/ Mons. Ján Orosch

Rada pre kánonicko-právne záležitosti
Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský

Rada pre históriu
Predseda: Mons. Viliam Judák

Ekonomická rada KBS
1. volený člen (na tri roky do 15.10.2022):  Dp. Mgr. Daniel Dzurovčin
2. volený člen (na tri roky do 15.10.2022): Ing. M. Marcinčin