Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Komisie a rady Konferencie biskupov Slovenska
(stav od 4. júla 2024)

Komisie KBS

1. Liturgická komisia
Predseda: Mons. Stanislav Stolárik

Hudobná subkomisia
Mons. Marek Forgáč, Mons. Ján Kuboš

2. Komisia pre klerikov
Predseda: Mons. Viliam Judák

Subkomisia pre trvalý diakonát
Mons. Viliam Judák

Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre
Mons. Tomáš Galis

Subkomisia pre trvalú formáciu
Mons. Stanislav Stolárik

3. Teologická komisia
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Subkomisia pre náuku viery
Mons. M. Chovanec  

Bioetická subkomisia
Mons. Milan Lach
[bioetika.kbs.sk]

Enviromentálna subkomisia:
Mons. Jonáš Maxim

Sociálna subkomisia
Mons. Peter Rusnák
[social.kbs.sk]

4. Komisia pre katechizáciu a školstvo
Predseda: Mons. Bernard Bober

Subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva
Mons. B. Bober

Subkomisia pre katechézu vo farnosti
Mons. Marek Forgáč

Subkomisia pre katolícke školy
Mons. Bernard Bober

Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti
Mons. Ján Orosch

Subkomisia pre KU v Ružomberku
Mons. Bernard Bober

Komisia pre náboženské vzťahy so židmi
Predseda: Mons. Ján Orosch

Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi
Predseda: Mons. Marek Forgáč
[maloleti.kbs.sk]


Rady KBS

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský
[masmedia.kbs.sk]

Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
Predseda: Mons. Jonáš Maxim

Rada pre laické a apoštolské hnutia
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Rada pre rodinu
Predseda: Mons. Cyril Vasiľ
[rodina.kbs.sk]

Rada pre mládež a univerzity
Predseda: Mons. Tomáš Galis
[mladez.kbs.sk]

Rada pre misie
Predseda: Mons. Ján Orosch
[misie.kbs.sk]

Rada pre ekumenizmus
Predseda: Mons. Ján Orosch

Ekonomicko-právna rada
Predseda: Mons. Peter Beňo

Rada Iustitia et Pax
Predseda: Mons. Peter Rusnák

Rada pre Rómov a menšiny
Predseda: Mons. Bernard Bober
[romovia.kbs.sk]

Rada pre Slovákov v zahraničí
Predseda: Mons. Jozef Haľko

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
Predseda: Mons. František Rábek

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve/ a SKCH
Predseda: Mons. Milan Lach/ Mons. Tomáš Galis

Rada pre migrantov, utečencov a pútnikov
Predseda: Mons. Jozef Haľko

Rada pre kánonicko-právne záležitosti
Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský

Rada pre históriu
Predseda: Mons. Viliam Judák

Ekonomická rada KBS
1. volený člen (od 11. októbra 2022 obnovený mandát na tri roky):  Dp. Mgr. Daniel Dzurovčin
2. volený člen (od 11. októbra 2022 obnovený mandát na tri roky): Ing. M. Marcinčin