Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Ján Sokol

emeritný arcibiskup

     


Narodený 9. októbra 1933 v Jacovciach, okres Topoľčany.

Maturoval na gymnáziu v Topoľčanoch.
Štúdium na RK CMBF v Bratislave ukončil v roku 1957.

Kňazská vysviacka: 23. júna 1957 (biskup Ambróz Lazík)

1957-1958 kaplán Šurany
1958-1960 kaplán Levice
1960-1966 kaplán Bratislava - Nové Mesto
1966-1968 kaplán Štúrovo
1968-1970 prefekt kňazského seminára v Bratislave, v rámci normalizácie sa v roku
1970-1971 opäť stáva kaplánom - Sereď
1971-1975 správca farnosti, neskôr aj dekan - Sereď
1987 14. november - zvolenie za administrátora Trnavskej diecézy
1988 19. máj - zvolenie za titulárneho biskupa lunenského


Biskupská vysviacka - 12. jún 1988, katedrála Sv. Jána Krstiteľa, Trnava

1989 26. júl - menovanie za trnavského arcibiskupa
1989 10. september - uvedenie do úradu arcibiskupa
1990 22. apríl - odovzdanie arcibiskupského pália pápežom Jánom Pavlom II pri návšteve Československa v Bratislave – Vajnoroch
31.8.2000 Podpredseda Konferencie biskupov Slovenska

18. 4. 2009 - emeritný arcibiskup