Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Mons. Marián Andrej Pacák, eparchiálny biskup


eparchia Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada)
 
 
Vladyka Marián Andrej Pacák sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Má jedenásť súrodencov, z toho dvoch bratov kňazov. Je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Večné sľuby zložil 16. augusta 1997. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Krakove, Tuchove a v Ríme (1991-1998). Za kňaza bol vysvätený 12. júla 1998 v Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Na Lateránskej univerzite, Akadémii svätého Alfonza v Ríme, absolvoval postgraduálne štúdiá špecializované v morálnej teológii.
 
Pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Stará Ľubovňa (1998-2001), duchovný rehoľného rádu v Kláštore redemptoristov v Ríme pri farnosti sv. Joachima (2001-2004), šéfredaktor Vydavateľstva Misionár a časopisu Misionár v Michalovciach (2004-2008) a zároveň ekonóm viceprovincie (2004-2007), igumen Kláštora redemptoristov v Starej Ľubovni a zároveň správca miestnej gréckokatolíckej farnosti (2008-2015) a duchovný rehoľného rádu v Kláštore redemmptoristov v Stropkove (2015-2016). Od roku 2016 až do menovania za biskupa diaľkovo študoval kánonické právo a právo východných cirkví na Katolíckej Ľublinskej univerzite sv. Jána Pavla II. v Ľubline a pôsobil ako duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice klauzúrnych sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou - Lomnici.
 
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2018, Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznámila, že Svätý Otec František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR za eparchiálneho biskupa Eparchie Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada).
 
2. septembra 2018 v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach bol konsekrovaný na biskupa. Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Spolusvätiteľmi boli vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup.
 
Vladyka Pacák bol intronizovaný 15. septembra 2018 v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte. Na slávnosti bol prítomný a homíliu ohlásil slovenský arcibiskup z Ríma vladyka Cyril Vasiľ, vtedajší sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
 
20. októbra 2020 prijal Svätý Otec František zrieknutie sa úradu eparchiálneho biskupa.