Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dávid Bartimej Tencer, OFMCap.
diecézny biskup Reykjaviku

 
Dávid Tencer sa narodil 18. mája 1963 v Novej Bani na Slovensku a teologické štúdiá ukončil na Komenského univerzite v Bratislave a v seminári tejto diecézy. Za kňaza bol vysvätený 15. júna 1986, pričom bol inkardinovaný do diecézy Banská Bystrica. Následne pôsobil štyri roky ako kaplán. V roku 1990 vstúpil do slovenskej provincie kapucínov. Po noviciáte pokračoval v štúdiách v Ríme, kde v roku 1994 dosiahol licenciát z teológie. 28. augusta 1994 zložil rehoľné sľuby. 
 
Pôsobil ako farár v Holíči a v r. 1996 bol pozvaný do Hriňovej, aby tam založil nový kláštor, ktorý sa potom stal miestom na formáciu kapucínskych postulantov. P. Tencer tam vykonával funkciu rektora až do roku 2002. V r. 2003 bol menovaný predstaveným kláštora v Žiline. V roku 2004 odišiel na Island, aby sa venoval misiám a priviedol tam kapucínov. Začal ako vikár v kostole Stella Maris v Reykjavíku a následne sa stal farárom vo farnosti S. Þórlákur v Reyðarfjörðure, kde pôsobí doteraz. Pápež František ho 18. septembra 2015 vymenoval za biskupa diecézy Reykjavík. 
 
Biskupská vysviacka sa uskutočnila 31. októbra 2015 v Katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku. Svätiteľom bol doterajší biskup Reykjavíku Mons. Peter Bürcher a spolusvätiteľmi apoštolský nuncius Islandu Józef Henryk Nowacki (bývalý apoštolský nuncius na Slovensku) a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Biskupským heslom je myšlienka - Gaudium et spes (Radosť a nádej).