Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z 85. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska


V dňoch 11. a 12. októbra sa slovenskí biskupi zišli v Spišskej Novej Vsi, vo farnosti Smižany, na 85. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi sa stretli v priestoroch miestneho Centra Božieho milosrdenstva, ktoré vedú Pallotíni, členovia Spoločnosti katolíckeho apoštolátu. V úvode svojho zasadania hovorili o potrebe zdôrazniť podporu iniciatíve za voľnú nedeľu: jej cieľom je vrátiť sa k prežívaniu nedele ako dňa pracovného pokoja, ktorý je osožný pre regeneráciu síl každého jednotlivca, pre dobro rodín, i pre duchovné dobro veriacich.
 
Keďže slávenie nedele do značnej miery súvisí s osobnými postojmi ľudí - teda s tým ako sa v tento deň správame, aký ohľad berieme na ostatných, ktorí kvôli našim nárokom alebo návykom musia v nedeľu chodiť do práce - rozhodli sa biskupi napísať veriacim pastiersky list, ktorý sa bude tejto téme venovať. Tento list sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch na prvú adventnú nedeľu, 27. novembra 2016. Biskupi chcú zároveň apelovať na predstaviteľov krajiny, aby iniciatíve za voľnú nedeľu venovali pozornosť v spoločenskej a politickej oblasti.
 
Členovia KBS si vypočuli správu o činnosti Slovenskej katolíckej charity. V rámci humanitárnej pomoci sa katolícka charita v poslednom období sústredila na pomoc utečencom v severnom Iraku, Kurdistane, Jordánsku a Libanone. Projekty pomoci boli financované najmä zo zbierky KBS pre prenasledovaných kresťanov a tiež z vlastnej verejnej zbierky SKCH. Charita plánuje uskutočniť 4 projektové zámery na Blízkom východe v celkovom objeme približne 250 000 euro.
 
V spolupráci s rakúskou charitou SKCH pomôže aj obetiam zemetrasenia v Nepále - bude sa podieľať na obnove miestnej materskej školy. Tradičná zbierka "Pôstna krabička pre Afriku" v roku 2016 zaznamenala najvyšší výnos v celej histórii svojej existencie. Dosiahol takmer 200 tisíc euro. Tieto finančné prostriedky pôjdu okrem iného na prevádzku rozvojového centra v Ugande, kde sa SKCH stará o 45 HIV pozitívnych detí a jej dobrovoľníci pomáhajú s monitorovaním cca 260 detí, ktoré žijú v blízkosti centra a sú zaradené do projektu "Adopcia na diaľku". Celkovo sa tento projekt sa stará o 265 detí na Haiti, 196 na Ukrajine, 1117 v Indii, 259 v Albánsku, 196 vo Vietname, 89 v Kazachstane a 370 v Ugande.
 
Okrem toho v Rwande SKCH podporí kultúrne centrum sv. Vincenta Palloti, ktoré ponúkne základnú hygienu, stravu a vzdelanie 45 deťom zo sociálne slabých rodín. Napreduje tiež projekt Rafael zameraný na integráciu utečencov a migrantov, najmä z Iraku, Afganistanu, Somálska, Sýrie a Eritrei. V domácom prostredí v 41 slovenských okresoch SKCH distribuovala na prelome júla a augusta 2016 približne 46 000 potravinových a hygienických balíčkov. Ďalšie distribúcie prebehnú v novembri 2016 a vo februári 2017.
 
Na výzvu Svätého Otca sa slovenské diecézy zapojili do zbierky na Ukrajinu, ktorej výnos vo výške takmer 470 000 eur už aj odoslali na pomoc ukrajinskému ľudu. Za túto zbierku slovenskej cirkvi poďakoval arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vladyka Sviatoslav Ševčuk.
 
Biskupi na plenárnom zasadaní schválili časti Rímskeho misála, votívne omše, omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín a omše za rozličné potreby, ktoré im predložila liturgická komisia KBS. Vypočuli si tiež informácie od Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku.