Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
74. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
 
Od 11. do 12. marca 2013 sa v penzióne Zornička na Donovaloch konalo 74. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa na ňom 14 biskupov, členov KBS. Jeden sa pre chorobu ospravedlnil. Hosťom na stretnutí bol apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.
 
Medzi témami rokovania bolo vyvrcholenie osláv Roku svätých Cyrila a Metoda. KBS v spolupráci s Ministerstvom školstva SR rozbehla projekt informovanosti o osobách a diele slovanských vierozvestcov. Za týmto účelom boli vydané dve publikácie. Prvou je kniha Štefana Vragaša “Život Konštantína - Cyrila a život Metoda”, ktorá vyšla v náklade 35-tisíc kusov. Druhou, takisto v náklade 35-tisíc kusov, je brožúra pre prvý stupeň základných škôl od Andreja Pauliniho “Svätí Cyril a Metod”. Náklady na vydanie oboch publikácií hradila Katolícka cirkev.
 
V dňoch 21. a 22. septembra sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. 21. september je Svetovým dňom mieru, čo symbolicky poukazuje na to, že ochrana ľudského života je zárukou mieru. Hlavný program je naplánovaný na nedeľu 22. septembra. Dopoludnia sa budú sláviť na viacerých miestach Košíc sväté omše, ktorým budú predsedať jednotliví biskupi. Po kultúrnom programe bude o 14.30 nasledovať vlastný pochod po Hlavnej ulici v Košiciach. Zmyslom pochodu nie je len fyzický pohyb, ale najmä duchovný posun v chápaní ceny a ochrany ľudského života.
 
Biskupi sa počas zasadania venovali aj správe o stave Pápežského slovenského kolégia v Ríme z príležitosti 50. výročia jeho založenia. V máji sa uskutoční vedecká odborná konferencia a v novembri je naplánovaná oficiálna oslava tohto výročia v Ríme. 
 
KBS iniciuje nový slovenský preklad Svätého písma Starého aj Nového zákona. Projekt bude pripravovaný v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom v Ružomberku. 
 
Členovia KBS si vypočuli informáciu o Zriadení diecézneho misijného medzinárodného seminára Redemptoris Mater v Žiline. Seminár je dielom hnutia Neokatechumenálna cesta. Seminár pripravuje kňazov, ktorí sú určení na misionárske dielo a zároveň sa venuje aj formácii rodín, ktoré sú do misií zapojené. 
 
Plénum prijalo na základe noriem kánonického práva Normy Konferencie biskupov Slovenska ohľadom katolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej komunikácie. Ich presné znenie bude možné po jazykovej úprave nájsť na stránkach www.kbs.sk.
 
Biskupi si vypočuli aj informácie o pripravovanom stretnutí predstaviteľov cirkví na Slovensku. Zúčastňovať sa ho budú zástupcovia Katolíckych cirkví - Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej, ako aj Evanjelickej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a dvaja zástupcovia, ktorí sa budú obmieňať podľa zastúpenia ostatných registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.