Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
12.-13.3.2002

V dňoch 12. a 13. marca 2002 sa v Spišskej Kapitule konalo 41. Plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), na ktorom bolo prítomných všetkých 16 biskupov. V prvý deň sa rokovaní zúčastnil aj apoštolský nuncius v SR, Mons. Jozef Henryk Nowacki. Na pripravovanú celocirkevnú Synodu biskupov (pravdepodobne v r. 2004) biskupi navrhli nasledujúce témy: mládež, farnosť, eucharistia.
Na Stredoeurópske katolícke dni – ktorých iniciátorom je Rakúska konferencia biskupov – biskupi pripomienkovali pastiersky list určený všetkým zúčastneným krajinám, ktorý otvorí duchovnú prípravu na tieto dni. Zúčastní sa ich osem stredoeurópskych krajín a vyvrcholia púťou v Mariazelli v roku 2004. V rámci prípravy sa budú konať početné púte, kongresy a sympóziá.
V rámci starostlivosti o špecifické pastoračné oblasti bola starosť o utečencov a migrantov pridelená Mons. Dominikovi Tóthovi a starosť o pútnikov a svätyne Mons. Andrejovi Imrichovi.
Biskupi pripomenuli, že platnosť nového modlitebníka začala 1. adventnou nedeľou v roku 2001.
Biskupi Slovenska si ďalej vypočuli informácie o prácach na štyroch parciálnych zmluvách (školstvo, financie, výhrady svedomia, pastoračná služba v ozbrojených zložkách). Najďalej pokročila príprava zmluvy o duchovnej službe v armáde, policajnom zbore a vo väzniciach. Táto zmluva je už v paragrafovom znení, má 15 článkov a je poskytnutá na pripomienkovanie (zverejnená aj na internete). Práce zo strany Katolíckej cirkvi koordinuje zmluvná komisia pod vedením Mons. Rudolfa Baláža a na jednotlivých zmluvách zmiešané a expertné komisie.

Na ministra školstva Milana Ftáčnika sa biskupi obrátili osobitným listom, v ktorom ho žiadajú, aby výchova k manželstvu a rodičovstvu nebola na školách vedená bez vedomia rodičov alebo dokonca proti ich vôli. Táto výchova sa totiž dotýka celej osobnosti človeka a úzko súvisí aj s jeho náboženskou orientáciou. Právo rozhodovať o výchove detí patrí v prvom rade ich rodičom.
Na Východnom Slovensku – v Košiciach – bude zriadená teologická fakulta v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Jej základ bude tvoriť Teologický inštitút v Košiciach a v Spišskej Kapitule (ktoré doteraz patria pod UK v Bratislave).
Po pozitívnom zhodnotení doterajšieho pôsobenia odborného ekumenického štvrťročníka Rozmer, venujúceho sa štúdiu siekt, biskupi odporúčajú odoberať ho vo všetkých farnostiach a odporúčať ho veriacim.