Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
53. plenárne zasadanie KBS


V dňoch 13.-14. marca sa v zariadení Zornička na Donovaloch konalo 53. plenárne zasadanie KBS, ktorého sa zúčastnili 17 biskupi. V úvodnom duchovnom slove arcibiskup Alojz Tkáč hovoril o svätosti duchovných pastierov ako základnej podmienke úspešnej pastorácie. Apoštolský nuncius v SR Henryk Jozef Nowacki sa zúčastnil celého programu. V úvodnom príhovore nuncius poďakoval za vynaložené úsilie na príprave Zmluvy o výhrade svedomia. I keď nedošlo k jej podpísaniu, text je pripravený a podpísanie tejto parciálnej zmluvy je zakotvené v Základnej zmluve medzi SR a Svätou Stolicou. Apoštolský nuncius pripomenul blížiace sa 1. výročie smrti Jána Pavla II. a informoval o rýchlo napredujúcom procese jeho blahorečenia a množstve pútnikov, ktorí denne prichádzajú k jeho hrobu. Zároveň oznámil, že 19. apríla bude v konkatedrále sv. Martina v Bratislave o 16.30 slávnostná svätá omša na 1. výročie zvolenia Benedikta XVI.
V rámci programu rokovania sa biskupi zaoberali žiadosťou Spoločnosti celiatikov na Slovensku o možnosti výroby bezlepkových hostií. Z dogmatických dôvodov sú bezlepkové hostie neprípustné. Je však možné vyrábať hostie so zníženým obsahom lepku.
Medzi hlavné témy zasadania patrila príprava slovenských veriacich na 5. svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať 7.-9. júla vo Valencii v Španielsku. KBS pripravila slovenský preklad 9 katechéz určených na duchovnú prípravu. Na diecéznej úrovni sa stretnutie rodín bude na Slovensku konať 10.-11. júna. Miestnom stretnutia rodín s biskupmi budú Mariánske pútnické miesta /Gaboltov, Levoča, Rajecká Lesná, Šaštín.../
Biskupi prijali podnet riaditeľa Pápežských misijných diel Františka Kapusňáka a rozhodli vyhlásiť 3. adventnú nedeľu za Misijný deň detí. Je to zároveň nedeľa, počas ktorej biskupi rozosielajú koledníkov Dobrej noviny. V tomto roku 25 tisíc koledníkov vyzbieralo na misijné projekty 14,5 milióna korún, čím sa zaradili medzi najúspešnejšie projekty na Slovensku vôbec.
Biskupi sa v rámci rokovania zaujímali aj o digitalizáciu mediálneho priestoru v Európe. Podľa predložených materiálov sa rozhodli pre spoluprácu s pripravovanou Českou televíziou TV Noe, ktorá bude mať rodinné zameranie. Tá začne skúšobné vysielanie na satelite ASTRA 3 v apríli. Slovensko by malo byť zastúpené programami, ktoré bude pre televíziu vyrábať na Slovensku. Príjem signálu bude okrem digitálneho satelitu umožnený aj prostredníctvom káblových operátorov, ktorí o danú televíziu prejavia záujem.
O situácii na Katolíckerj univerzite informoval jej rektor Prof. Boris Banáry. Biskupi si vypočuli aj predsedu senátu MUDr. Jozef Domenik.
Po ukončení rokovania pokračujú biskupi do nedele v duchovných cvičeniach. Exercitárom je Jozef Šuppa SJ.