Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
94. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

 
Slovenskí biskupi sa v dňoch 14. a 15. októbra 2019 stretli na Donovaloch na 94. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.
 
Zhodnotili Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2019 v Bratislave. Vyjadrili vďačnosť všetkým účastníkom, ktorí prišli podporiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Ocenili obetavosť organizátorov a dobrovoľníkov, vďaka ktorým mal pochod úspešný priebeh. Skonštatovali potrebu pri tomto type podujatí ešte dôraznejšie deklarovať zákaz prezentácie politických symbolov.
 
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák informoval o pripravovanom spôsobe formácie kandidátov na trvalý diakonát. Biskupi si vypočuli informácie z liturgickej komisie, týkajúce sa nového vydania Rímskeho misála. Schválili obrad krstu detí podľa druhého typického vydania. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec informoval plénum o pokračujúcej podpore, ktorú KBS poskytuje z dobrovoľných zbierok z diecéz pre cirkev na Ukrajine. Podobne ako v minulom roku, latinskej aj gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine biskupi pomôžu sumami vo výške asi 15 000 eur.
 
O aktuálnej situácii v TV LUX a v Rádiu Lumen informoval predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Stanislav Zvolenský, o stave Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. V roku 2019/20 na Katolíckej univerzite študuje 3657 študentov - čo znamená nárast o približne 100 študentov oproti predchádzajúcemu roku. Univerzite sa pre jednotlivé fakulty podarilo získať viacero nových akreditácií, napríklad v odboroch špeciálnej pedagogiky a histórie. Od októbra 2019 napreduje aj vzdelávanie v 4 programoch, v rámci tzv. Univerzity tretieho veku, ktorú v súčasnosti navštevuje 166 seniorov.
 
Plénum KBS schválilo žiadosti o podporu pre mediálne projekty zo zbierky na masmédiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu. Biskupi na základe poradia projektov, určeného Radou KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, rozhodli o proporčnom rozdelení takmer 40 tisíc eur. Zoznam podporených projektov uverejní TK KBS v osobitnej správe.