Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
V Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí sa stretli slovenskí biskupi, aby sa tu v dňoch 16. a 17. októbra 2017 zúčastnili na 88. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi zhodnotili nedávne blahorečenie saleziánskeho kňaza Titusa Zemana. Zdôraznili vďačnosť voči tisícom veriacich, ktorí prišli na slávnosť do Bratislavy i voči médiám, ktoré o udalosti informovali. Blahorečenie mučeníka za duchovné povolania dáva Cirkvi na Slovensku nádej na obnovenú ochotu mladých zasvätiť sa Bohu a službe blížnym.
 
Biskupi si vypočuli správu zo stretnutia predsedov európskych biskupských konferencií, ktoré sa uskutočnilo v Minsku. Slovensko na ňom zastupoval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Európski biskupi v Bielorusku konštatovali potrebu pripomínať, že Európa nie je len geografickým priestorom, ale aj duchovnou a etickou výzvou, a EÚ potrebuje aj svoju duchovnú, nielen politickú, či finančnú identitu. Stredobodom rokovaní bola aj blížiaca sa Synoda biskupov o mládeži, ktorá bude vo Vatikáne v októbri 2018.
 
Zo Slovenska na synodu odíde súhrnná správa, ktorú vypracovali členovia Rady pre mládež a univerzity na základe údajov zaslaných z jednotlivých diecéz a rehoľných spoločenstiev.
 
Biskupi zvolili Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, za nového predsedu bioetickej subkomisie KBS, a potvrdili Martina Kramaru v službe hovorcu KBS. Za národného koordinátora Pápežských misijných diel zvolili dp. Ivana Kňazeho. Mons. Jozef Haľko predstavil posolstvo Svätého Otca ku dňu migrantov a utečencov. Biskupi následne schválili vyhlásenie zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorá sa v slovenských katolíckych kostoloch uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, 18. marca 2018.
 
Ďalej si vypočuli správy o stave Katolíckej univerzity, o obsadení slovenských katolíckych misií vo svete, o rozpočte KBS, ako aj informácie z Rady pre rodinu a Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky predložila plénu KBS na schválenie projekty z oblasti médií, ktorých financovanie sa tradične zakladá na zbierke na katolícke médiá na 7. veľkonočnú nedeľu. Tento rok zbierka vyniesla 233 000 eur. Okrem TV LUX, Rádia Lumen a TK KBS z nej dostane podporu ďalších 9 mediálnych projektov.
 
Podľa vzoru vatikánskej Kongregácie pre napomáhanie jednoty kresťanov, ktorej súčasťou je aj komisia pre vzťahy so židovským náboženstvom, KBS zriadila v rámci Rady pre ekumenizmus takúto sekciu ako súčasť Rady pre ekumenizmus. Zároveň pripravila vyjadrenie k 500. výročiu reformácie.
 
-
 
Vyjadrenie k 500. výročiu reformácie
 
Päťsto rokov od začiatku reformácie je dôvodom uvažovať nad týmito udalosťami. Toto okrúhle výročie prežívame najmä v duchu pokánia, rovnako však v nádeji.
 
Chceme vyjadriť ľútosť, že kvôli dejinnému napätiu došlo k prejavom neznášanlivosti. Uvedomujeme si, že nás spája sviatosť krstu, úsilie žiť z Božieho slova a budovať Božie kráľovstvo tak, aby sme boli verní nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.
 
Po Druhom vatikánskom koncile nechýba v našich cirkvách a cirkevných spoločenstvách úsilie o prehlbovanie dialógu. Máme nádej, že hľadajúc pravdu budeme môcť jedného dňa z Božej milosti prežívať plné kresťanské spoločenstvo.
 
Osobitne chceme vyjadriť našu úctu a vďačnosť, že predovšetkým v posledných rokoch sa vybudovali dobré vzájomné vzťahy a porozumenie.
 
Minulosť zmeniť nedokážeme. V tejto chvíli však pred nami stoja nové výzvy. Slovensko potrebuje novú evanjelizáciu, a nesmie opustiť líniu prirodzeného zákona a zdravého rozumu. Ľudský život a jeho dôstojnosť si zaslúžia ochranu - od počatia až po prirodzenú smrť, takisto treba podporovať rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Spoločne môžeme prispieť k opravdivému, plodnému rozvoju občianskej spoločnosti a demokracie.
 
Nech je spomienka na výročie reformácie dôvodom na intenzívnejšiu spoločnú modlitbu a hľadanie jednoty v duchu Ježišových slov: „Aby všetci jedno boli“ (Jn 17, 21).