Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z rokovania slovenských biskupov na 80. plenárnom zasadaní KBS
 
 
Melčice 17. marca (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska sa na svojom 80. plenárnom zasadaní v Melčiciach (16. a 17. marca 2015) venovala viacerým témam života Cirkvi na Slovensku i vo svete. Biskupi počas stretnutia zvolili delegáta na októbrové XIV. riadne generálne zasadanie Synody biskupov v Ríme. Stal sa ním opätovne bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastní sa zasadania od 4. do 25. októbra 2015. Na základe požiadavky Synody biskupov konferencie volia popri delegátovi aj jedného náhradníka: za KBS bol zvolený bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
 
Členovia KBS si vypočuli informáciu o príprave jesennej návštevy Ad limina apostolorum, ktorá sa uskutoční v druhom novembrovom týždni vo Vatikáne. Každý z diecéznych biskupov pripravuje pri tejto príležitosti správu o stave svojej diecézy, o ktorej bude referovať Svätému Otcovi a jednotlivým rímskym dikastériám. Správa má 23 kapitol, ktoré sa týkajú života miestnej cirkvi - napríklad pastoračnej a administratívnej organizácie diecézy, liturgického a sviatostného života, situácie v oblasti katechézy a vyučovania náboženstva, služby kňazov, rehoľných spoločenstiev, atď. Túto správu biskupi posielajú prostredníctvom apoštolskej nuciantúry do Vatikánu v termíne do konca marca 2015. Po písomnej príprave nasleduje organizačná, v rámci ktorej sa upresnia termíny stretnutia so Svätým Otcom a predstaviteľmi jednotlivých rímskych dikastérií. Na návšteve Ad limina do Vatikánu pocestujú diecézni aj pomocní biskupi.
 
Na plenárnom zasadaní bola tiež prednesená správa o stave prípravy bilaterálnej zmluvy o uznávaní akademických titulov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Táto zmluva má uľahčiť uznávanie akademických titulov absolventov pápežských univerzít. V tejto chvíli pokračujú konštruktívne rokovania, ktorých cieľom je zhodnúť sa na spoločnom texte zmluvy.
 
Biskupi počas stretnutia schválili aj doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca. K štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca KBS doplnila zmienku o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Ten bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto: "Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme obetovala; Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme našla."
 
Konferencia biskupov Slovenska má 4 komisie a 17 rád, ktoré každoročne podávajú správu o svojej činnosti. V uplynulom roku medzi najaktuálnejšie témy patrila rodina. Rada pre rodinu využila túto príležitosť na spropagovanie prípravy na manželstvo a ponúkla školenia o prirodzenom plánovaní rodičovstva.
 
Komisia pre katechizáciu a školstvo podala správu o príprave učebníc náboženskej výchovy pre základné a stredné školy, ktorá je v záverečnej fáze. Tento rok na jeseň sa budú tlačiť prvé učebnice. Na jeseň tiež začína príprava elektronickej učebnice pre 3. a 4. ročník stredných škôl. Biskupi tiež odsúhlasili doplnok do Štatútu Správnej rady Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.
 
Konferencia biskupov Slovenska pripravuje nový preklad Rímskeho misála. Biskupi v rámci zasadania odsúhlasili tri časti nového prekladu - pre Adventné, Vianočné a Pôstne obdobie. Zároveň poverili dokončením liturgického spevníka odborníkov z Katolíckej univerzity, na čele s prof. Jurajom Lexmannom.
 
Správu biskupom prednieslo i Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko. Zaznelo v nej, že kolednícka zbierka Dobrá novina sa stretla s veľkým úspechom; vyzbierali takmer jeden milón eur, ktoré sa použijú na podporu rozvojových projektov pre deti a rodiny v Afrike. Organizátori skonštatovali, že sa zvyšuje počet účastníkov Dobrej noviny: minulý rok sa zapojilo 681 farností a koledovalo 21 200 detí. Predstavená bola aj správa o 25. výročí časopisu Rebrík a jeho perspektívach do budúcnosti.
 
Správu o činnosti podala tiež Rada pre mládež a univerzity. Jej členovia informovali o príprave mládežníckeho stretnutia, ktoré bude prebiehať od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade a nesie pracovný názov P 15. Toto stretnutie je naplánované ako príprava na Svetový deň mládeže v Krakove 2016. Duchovná príprava prebieha na úrovni diecéz, a organizačná sa uskutočňuje priamo v Poprade. Jej súčasťou je tzv. Čistý rok, ktorý ideovo vychádza z témy, ktorú pre Svetový deň mládeže v Krakove vybral Svätý Otec František: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". P 15 nadväzuje na predvlaňajšie R 13, ktoré sa konalo v Ružomberku, a zúčastnilo sa na ňom 3000 mladých ľudí.