Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
17.–18.6.2003

SPIŠKÁ KAPITULA 18. júna 2003 - V Kolpingovom dome na Spišskej Kapitule sa v dňoch 17. a 18. júna 2003 konalo 45. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnili sa ho všetci 17 členovia biskupskej konferencie.
Mons. František Tondra, predseda KBS, v úvodnom príhovore zdôraznil že i keď doba v ktorej žijeme nie je jednoduchá, je práve v nej úlohou biskupov ukazovať cestu vo svetle Evanjelia.
Apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk Józef Nowacki, ktorý sa zúčastnil na celom zasadaní, vo svojom úvodnom príhovore hovoril o pripravovanej návšteve Svätého Otca na Slovensku. Informoval, že technická stránka príprav prebieha veľmi dobre a vyzdvihol ústretovosť a otvorenosť v spolupráci so štátnymi orgánmi, ktoré sa zo svojej strany podieľajú na organizácii pápežskej návštevy. Intenzívne pracuje aj liturgická komisia. Apoštolský nuncius zdôraznil, že je potrebné zamerať sa najmä na dobrú duchovnú prípravu. Informoval aj o pripravovaných parciálnych zmluvách, z ktorých Zmluva medzi Vatikánom a SR o výhradách vo svedomí je už na pripomienkovaní na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne. Parciálna medzinárodná zmluva o katolíckej výchove je v štádiu príprav.
Otázkam príprav na návštevu Svätého Otca venovali biskupi rozsiahlejšiu diskusiu. Zdôraznili, že i keď ešte stále Vatikán túto návštevu oficiálne nepotvrdil a je v kategórii „plánovaná“, prípravné práce už musia prebiehať. Ide najmä o dobrú duchovnú prípravu. Biskupi odporúčajú veriacim modlitbu za pápeža i požehnanie jeho návštevy u nás, skutkov sebazáporu a obety ako aj dobrú katechizáciu. Medzi mladými bude po Slovensku putovať kríž, vyjadrujúci ich spoločné spojenie. V dňoch návštevy Svätého Otca by mali veriaci pristúpiť k dobrej spovedi a svätému prijímaniu, teda k živému spojeniu s Bohom. To je vlastnej aj hlavný cieľ pápežskej návštevy. Pápež by mal pricestovať na Slovensko navečer 11. septembra. V Banskej Bystrici by mal mať program 12. septembra, v Rožňave 13. a v Bratislave 14. septembra.
Zainteresovaní biskupi referovali aj o pripravovaných beatifikačných kauzách. V rámci slávnostnej svätej omše v Bratislave bude Svätý Otec blahorečiť rehoľnú sestru Zdenku Schellingovú a gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku. Procesy ďalších dvoch kandidátov, biskupa Buzalku a biskupa Vojtaššáka sa do príchodu Svätého Otca nestihnú dokončiť.
ďalšou dôležitou udalosťou v živote Cirkvi na Slovensku sú rozmanité miestne i medzinárodné aktivity v rámci Stredoeurópskych katolíckych dní. Začali sa 1. júna čítaním spoločného pastierskeho listu ôsmich zúčastnených krajín. Biskupi prejednávali organizačné záležitosti jednotlivých podujatí. Bližšie o nich na vlastnej stránke www.katolickedni.sk.
V tomto roku KBS oslávi 10. výročie svojej existencie. Je to príležitosť na podelenie sa s výsledkami práce a sebareflexiu. V dňoch 15. – 17. septembra 2003 sa bude konať slávnostné plenárne zasadanie KBS, ktoré sa začne slávnostnou svätou omšou v Šaštíne 15. septembra o 10.30 hodine. O deň neskôr bude dopoludnia slávnostné zasadanie, ktoré bude popoludní pokračovať riadnym zasadaním. Pozvaní sú predstavitelia biskupských konferencií jednotlivých krajín Európy.
Medzi pozvanými hosťami bol otec František Kapusňák, ktorý bol kardinálom Crescenziom Sepem, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov potvrdený na ďalších 5 rokov do funkcie riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku. Biskupom predstavil projekt činnosti na toto obdobie. Štefan Kružiliak za Hnutie kresťanských spoločenstiev rodín informoval o petičnej iniciatíve za zavedenie povinne voliteľného vyučovania náboženstva na prvom stupni ZŠ. Biskupi sa stotožnili s touto iniciatívou a rozhodli sa zo svojej strany ju podporovať. O činnosti, vysielacej štruktúre a organizácii evanjelizačného rádia LUMEN informoval biskupov jeho riaditeľ Vladimír Slovák.
Okrem týchto tém biskupi rokovali o mnohých otázkach bežnej administrácie, ako sú príprava Malého katechizmu, činnosti Rady pre rodinu a mládež a ekumenických iniciatívach.
I keď sa atmosféra zasadaní niesla v oveľa pokojnejšej atmosfére ako jednania, ktoré v tom istom čase prebiehali v Národnej rade Slovenskej republiky, biskupi pozorne sledovali aj toto dianie a reagovali naň spoločným vyhlásením, v ktorom sa dištancujú od spolitizovanosti tohto problému, opakovane zdôrazňujú že sa jedná o rešpektovanie jedného zo základných prirodzených ľudských práv a citujúc Jána Pavla II. ktorý stavia proti kultúre smrti evanjeliovú kultúru života hovoria, že „národ, ktorý zabíja vlastné deti, nemá budúcnosť.“ Celý text vyhlásenia pripájame.

Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS, Spišská Kapitula 18. júna 2003