Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 17.-18.6.2014 (78)
 
Donovaly 18. júna (TK KBS) – 78. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 17. a 18. júna 2014 v penzióne Zornička na Donovaloch. Na zasadaní sa zúčastnilo všetkých 16 biskupov, členov KBS. V prvý deň zasadania bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.
 
Medzi témami rokovania bola informácia o priebehu slávenia Roku Sedembolestnej Panny Márie. V Šaštíne sa rapídne zvýšil počet pútnikov, ktorí sa zúčastňujú na stavovských, diecéznych, či farských pútiach. Farnosti na celom Slovensku sa do slávenia Roku Sedembolestnej zapájajú prostredníctvom mariánskych príhovorov na 2. nedeľu v mesiaci.
 
Nitriansky biskup Viliam Judák informoval o príprave slávnosti svätých Cyrila a Metoda. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 5. júla v Nitre. Spoločnou myšlienkou bude poďakovanie za dar kresťanskej viery a dôsledky pre život obyvateľov Slovenska.
 
V rámci rokovania si biskupi vypočuli správu o príprave Národného pochodu za život. Na jeseň v roku 2015 sa plánuje druhý ročník Národného pochodu za život. Táto otázka je aktuálna, oslovuje obyvateľov Slovenska a zvyšuje angažovanosť veriacich i ľudí dobrej vôle za dobro.
Členovia KBS sa zaoberali aktuálnymi informácia o Katolíckej univerzite /KU/ v Ružomberku. Biskupom sa predstavil nový rektor KU Mons. Jozef Jarab, ktorý podal správu o prevzatí funkcie rektora. Jeho najbližšími úlohami sú spoznanie objektívnych skutočností, stabilizovanie situácie na KU a príprava komplexnej akreditácie.
Plénum si vypočulo informácie o činnosti Združenia katolíckych škôl Slovenska. Združenie spája právnické subjekty- cirkevné školy na celom Slovensku. Jeho hlavným zameraním je pomoc pri tvorbe školskej legislatívy, napomáha odbornými diskusiami pri tvorbe vzdelávacích programov a spolupracuje so Subkomisiou KBS pre školstvo.
Biskupi sa zaoberali aj činnosťou Rady KBS pre rodinu. V tomto roku sa asi v 40 mestách uskutočnil Deň rodiny. Účasť bola vyššia ako minulý rok a na viacerých miestach sa do organizácie podujatí zapojili aj miestne samosprávy. Rada pre rodinu pripravuje program pre slovenských účastníkov na Svetových dňoch rodiny v americkej Philadelphii v roku 2015, na ktorom by sa mal zúčastniť aj pápež František.
Biskupi sa oboznámili aj s činnosťou Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). Nová predsedníčka Ing. Katarína Hulmanová predstavila činnosť FKI. FKI združuje cca 40 inštitúcií. Ich hlavnou náplňou je sieťovanie /spoznávanie sa, spolupráca/, výmena skúseností /zapojenie sa do laického apoštolátu doma i v zahraničí / a služba /dobrovoľníctvo, pomoc pri sociálnych a charitatívnych podujatiach/.