Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 17.-18. júna.2019 (93)
Spišská Kapitula

Biskupi zhromaždení na 93. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska si vypočuli správu o prípravách Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Schválili prípravu pastierskeho listu KBS, ktorý sa bude čítať 8. septembra vo všetkých katolíckych chrámoch na Slovensku. Pripomínajú, že prípravné formačné a propagačné materiály k Národnému pochodu za život sú k dispozícii pre kňazov i veriacich na webovej stránke pochodzazivot.sk
 
Biskupi na zasadaní tiež schválili štatút Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorá bola založená na 91. plenárnom zasadaní 23. 11. 2018. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery v zmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc.
 
Jednou z požiadaviek Svätého Otca v dokumente Vox Estis Lux Mundi bolo aj zriadenie ľahko dostupných kontaktných miest na predkladanie oznámení týkajúcich sa sexuálneho zneužívania klerikmi a rehoľníkmi. Biskupi rozhodli, že sekretariát KBS na stránke KBS zverejní kontaktné údaje na tieto miesta. Rovnako budú tieto kontaktné údaje dostupné na stránkach jednotlivých diecéz.
 
Pri príležitosti osláv vstupu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul do piateho storočia svojej existencie iniciovala Generálna kúria tejto spoločnosti celosvetové putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul. Slovenskí biskupi privítali túto inciatívu a dohodli sa, že v čase od septembra do decembra 2019 bude relikviár s ostatkami svätca putovať po miestach významných pre vincentskú rodinu na Slovensku. K účasti na tomto podujatí pozývajú veriacich vo všetkých diecézach.
 
Biskupi prerokovali otázku miesta konania a prípravy tretích Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sú naplánované na november 2021. Z iniciatívy Komisie biskupských konferencií európskeho spoločenstva (COMECE) sa prvý ročník tohto podujatia uskutočnil v roku 2009 v Gdansku, ďalší v roku 2014 v Madride, s podporou Rady biskupských konferencií Európy (CCEE). Biskupi odsúhlasili návrh, aby sa 3. ročník Európskych sociálnych dní uskutočnil v na jeseň 2021 v Bratislave v čase blízkom sláveniu sviatku sv. Martina.