Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z 87. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska

V Marianke pri Bratislave sa v dňoch 20.-21. júna uskutočnilo 87. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), na ktorom sa zúčastnili všetci 15 slovenskí katolícki biskupi. Ich rokovaniu predchádzal študijný deň na tému posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť lásky). 


 
Počas zasadania biskupi zhodnotili aktivity, ktoré zorganizovali na celoslovenskej úrovni: stretnutie s laikmi a zasvätenými osobami v Ružomberku, kolokvium k dokumentu Iuvenescit Ecclesia a konferenciu o fatimských zjaveniach, ktorých 100. výročie si tento rok Cirkev pripomína. Počas prvého dňa rokovaní prijali návštevu premiéra SR Roberta Fica, ktorému predstavili pohľad slovenskej Katolíckej cirkvi na budúcnosť Európy a Európskej únie.
 
Na svojom zasadaní si biskupi vypočuli správu Rady pre misie a informácie z Pápežských misijných diel. Podľa slov riaditeľa Pápežských misijných diel Viktora Jakubova je okrem všeobecne rastúcej podpory dôvodom na povzbudenie aj veľký záujem slovenských veriacich o tzv. adopciu seminaristov na diaľku. Slovenská katolícka cirkev v súčasnosti poskytuje podporu 50 bohoslovcom v Benine, avšak vďaka štedrosti slovenských veriacich na jeseň tohto roku misijné diela ponúknu projekt na podporu ďalšieho seminára v západnej Afrike.
 
KBS prijala zástupcov TV Lux, programového riaditeľa Jozefa Kováčika a konateľa Tomáša Straku a vypočula si ich správu. Dohodli sa o zaradení vysielania dôležitých náboženských udalostí do programu televízie. Do konca kalendárneho roku katolícka televízia plánuje vyše 20 prenosov liturgických slávení.
 
V rámci komisie pre katechizáciu a školstvo KBS ustanovila Subkomisiu pre Katolícku univerzitu, ktorej hlavnou úlohou bude pomáhať veľkému kancelárovi univerzity pri plnení úloh vyplývajúcich zo Zákona o vysokých školách, zo štatútu Katolíckej univerzity a z cirkevného práva.
 
Pri príležitosti 25. výročia KBS, 40. výročia slovenskej cirkevnej provincie a 100. výročia vzniku Československej republiky sa KBS rozhodla zorganizovať spoločné rokovanie s Českou biskupskou konferenciou, naplánované na apríl budúceho roku. 

 
Biskupi tiež dostali informáciu o realizácii charitatívnych projektov v Iraku, na ktoré prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity KBS vyčlenila finančné prostriedky. Zo zbierok na pomoc prenasledovaným kresťanom Katolícka cirkev za posledné dva roky venovala sumu vyše 500 tisíc eur. Tri vybrané projekty na Blízkom východe navštívil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, predstaviteľ Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov. Biskupov na pléne informoval o projekte sociálnej a vzdelávacej podpory pre deti sýrskych a irackých kresťanských utečencov, na ktorý KBS darovala 40 000 eur, o projekte vnútorne presídlených univerzitných študentov na Univerzite v Kirkúku, ktorý dostal podporu vo výške 83 000 eur a o výstavbe dvoch približne 150 metrov hlbokých studní na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov a utečencov v obciach Šerfadín a Usefa, na ktorú bolo vyčlenených 57 000 eur. Mons. Haľko vyzdvihol najmä snahu miestnych cirkví o výchovu k dialógu a vzájomnej úcte medzi predstaviteľmi rozličných náboženstiev. Navštívil internáty v Kirkúku, kde pod jednou strechou žijú vo vzájomnom pokoji jezídski, kresťanskí a moslimskí študenti, v rukách ktorých je budúci osud celej oblasti. Biskupom tlmočil veľkú vďačnosť miestnych obyvateľov za pomoc, ktorú Cirkev zo Slovenska poskytla.
 
Biskupi poďakovali za službu generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity Radovanovi Gumulákovi, ktorý svoju službu ukončí k 30. júnu 2017. Od 1. júla vymenovali za nového generálneho sekretára Ericha Hulmana.
 
KBS si vypočula správu Ondreja Chrvalu, tajomníka Rady pre mládež a univerzity KBS. Informoval o slovenskej príprave na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 22. až 27. januára 2019 v Paname. Jej súčasťou bude aj Národné stretnutie mládeže P18 - v dňoch 26. až 29. júla 2018 v Prešove. V rámci prípravy na blížiacu sa synodu biskupov o mládeži 2018 spomenul online dotazník pre mládež, ktorý pred niekoľkými dňami publikoval sekretariát Synody biskupov. V najbližších dňoch bude k dispozícii pre slovenskú mládež preklad dotazníka, ktorý bude možné vyplniť prostredníctvom internetu.