Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
22.11.1999

Na známom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy - v exercičnom dome v Marianke sa v pondelok 22. novembra 1999 zišli takmer všetci slovenskí biskupi na 31. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.
Po slávnostnej sv. omši, predseda KBS Rudolf Baláž privítal na rokovaní apoštolského nuncia na Slovensku Luigiho Dossenu a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, ako delegáta Českej biskupskej konferencie.
Na úvod oficiálneho programu si biskupi vypočuli informáciu o občianskom združení „Rieky", ktoré sa venuje poradenskej činnosti a práci medzi homosexuálmi. Predsedníčka združenia Eliška Madžová, ktorá správu predniesla, požiadala biskupov o pomoc pri tejto činnosti, ktorá už presahuje možnosti dobrovoľnej organizácie. Pastoráciou homosexuálov sa bude KBS ešte zaoberať.
Počas dňa zaznela tiež priebežná informácia o činnosti Slovenskej katolíckej charity a Spolku svätého Vojtecha. Biskupi zároveň zvolili nového predsedu spolku. Stal sa ním bratislavsko-trnavský pomocný biskup Štefan Vrablec.
Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie obnoveného štatútu Konferencie biskupov. Text bude teraz preložený do latinčiny a predložený na schválenie do Ríma.
Vnútorný poriadok Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme schválili biskupi na obdobie jedného roka, potom sa ním – po vyhodnotení skúseností – budú opäť zaoberať.
Biskupi s potešením prijali informáciu o detailnom zabezpečení národnej púte do Ríma, v rámci ktorej už majú slovenskí pútnici zabezpečenú účasť na generálnej audiencii u sv. otca a sv. omšu v Bazilike sv. Petra. Národnej púte sa pravdepodobne zúčastní minimálne polovica slovenských biskupov.
Najbližšie plenárne zasadanie by sa malo uskutočniť na jar budúceho roka.