Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
91. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
Šaštín-Stráže 22.-23. novembra 2018V Šaštíne - Strážach sa zišli v dňoch 22. - 23. novembra 2018 slovenskí biskupi na 91. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Prinášame správu zo zasadnutia.
 
-
 
Plénum Konferencie biskupov Slovenska na svojom 91. zasadaní zvolilo predsedu KBS na nasledujúce obdobie 4 rokov. Stal sa ním bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Za podpredsedu biskupi zvolili košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Členmi Stálej rady KBS budú Mons. Ján Orosch a Mons. Viliam Judák.
 
KBS ďalej prerokovala a schválila nový štatút Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Biskupi menovali 5 členov rady KBD, ktorí do budúcna zvolia riaditeľa biblického diela.
 
Na projekty Slovenskej katolíckej charity pomáhajúce utečencom a prenasledovaným kresťanom vo svete schválila KBS 270 tisíc eur. Cieľovými krajinami projektov budú v najbližšom období Sýria, Kurdistan, Irak a Libanon. Zbierka na Katolícke médiá, ktorá sa tradične koná na 7. veľkonočnú nedeľu, v roku 2018 vyniesla 231 tisíc eur. Dvadsať percent tejto zbierky je určených na podporu mediálnych projektov: biskupi ich rozdelili pre osem z celkového počtu tridsiatich uchádzačov.
 
Biskupi si vypočuli správu z prípravy Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Jeho cieľom je podporiť šírenie kultúry života na Slovensku a chrániť nenarodené deti. Plénum odobrilo prípravu pracovnej verziu elektronickej podoby Rímskeho misála. KBS podporí žiadosť nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka o vyhlásenie kostola sv. Beňadika, opáta, v Hronskom Beňadiku, za baziliku minor.
 
-
 
K voľbe ústavných sudcov vydala KBS nasledovné stanovisko:
 
"Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Každý ústavný sudca stelesňuje vo svojej osobe garanta hodnôt, ktoré sú zakotvené v ústave.
 
Voľba ústavných sudcov by nemala byť politickým, mocenským a lobistickým zápasom. Ústava Slovenskej republiky odzrkadľuje hodnoty slovenských občanov a možno ju zmeniť iba prostredníctvom demokraticky zvoleného parlamentu. Slovenská republika je právnym štátom, kde občania vo voľbách vyjadrujú svoju vôľu a hodnoty, a tak každý zvolený reprezentant, či už je to prezident, poslanec alebo aj ústavný sudca, musí tieto občanmi vyžadované hodnoty verejne brániť. V opačnom prípade jestvuje riziko, že pošliapu základné demokratické princípy a spreneveria sa dôvere občanov, ktorú do nich pri voľbách vložili.
 
Povzbudzujeme mravne bezúhonné a odborne kompetentné osoby, aby napriek ťažkostiam, ktoré im rozhodnutie kandidovať môže priniesť, s odvahou a dôverou v Božiu pomoc prijali kandidatúru na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky."