Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
76. plenárne zasadanie KBS
 
Vranov u Brna 24. október (TK KBS) – 76. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 22. a 23. októbra 2013 vo Vranove u Brna. 
Zúčastnilo sa ho 15 biskupov, členov KBS, arcibiskup Mons. Ján Babjak sa zo zasadania ospravedlnil.
 
Biskupi rozhodli o vyhlásení roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny Márie. Dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.
 
Členovia KBS sa v rámci rokovania zaoberali hodnotiacou správou Národného pochodu za život. Biskupi prijali udalosť so zadosťučinením. Konštatovali, že v celkovom priebehu, organizácii i v samotných účastníkoch stretnutia bolo cítiť veľké Božie požehnanie. Kresťanstvo ohlasuje „život v plnosti“, čo sa prejavuje aj v ochrane prirodzeného života. 
 
S pozitívnym ohlasom sa stretli biskupi i pri organizovaní stretnutia mládeže v Ružomberku. Konalo sa počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro v Brazílii. Ako pozitívum hodnotili biskupi i fakt, že stretnutie smerovalo k prehĺbeniu duchovnosti, čo sa prejavilo najmä pri adorácii Oltárnej sviatosti.
 
Na programe rokovania pléna KBS bola aj otázka prípravy učebníc náboženskej výchovy. KPKC /Katolícke pedagogické a katechetické centrum/ uzatvorilo zmluvu o tlači učebníc so Spolkom svätého Vojtecha. Prvé výtlačky sú očakávané v druhej polovici roku 2014. 
 
Na programe bolo schvaľovanie mediálnych projektov za rok 2013. KBS podporí mediálne projekty v celkovej výške viac ako 147 tisíc EUR.
 
V dňoch 11. až 16. februára 2014 sa uskutoční piaty ročník púte Rady pre laické a apoštolské hnutia a Fóra kresťanských inštitúcií k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Pôjde zároveň o spoločnú púť s českými hnutiami. 
 
24. októbra sa následne uskutočňuje spoločné rokovanie KBS a ČBK. 
 
Biskupi oboch konferencií si na ňom vymieňajú skúsenosti zo života Cirkvi v oboch krajinách za ostatných 20 rokov a venujú sa aj téme “Sekularizácia ako pastoračná výzva” i vzťahom Cirkvi a štátu v období slobody.