Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
77. plenárne zasadanie KBS

Čičmany 25. marca (TK KBS) Od 24. do 25. marca 2014 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konalo 77. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 biskupov, členov KBS. Počas prvého dňa rokovania bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.
 
V Roku Sedembolestnej Panny Márie sa uskutoční 8. mája v Národnej bazilike v Šaštíne celoslovenská kňazská púť. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ. Odbornú prednášku v rámci púte prednesie generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. 
 
Členovia KBS v súvislosti so zmenami v biskupskom zbore rozhodli o prerozdelení postov vo vedení jednotlivých komisií a rád KBS. Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup sa stal predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve i predsedom Bioetickej subkomisie. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, sa stal predsedom Rady Iustitia et Pax. 
 
KBS potvrdila na ďalšie funkčné obdobie Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme /PSKSCM/ doterajšieho vicerektora ThLic. Mareka Haratima na ďalšie tri roky. 
 
NR SR založila k 1.1. 2014 Slovenský historický ústav v Ríme /SHÚR/, ktorý nadviazol spoluprácu s PSKSCM. 
 
Biskupi si vypočuli správu o činnosti slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, ako aj o činnosti SSV /Spolok svätého Vojtecha/ i Katolíckych novín. 
 
Členovia KBS sa zaoberali aj činnosťou KPKC /Katolícke pedagogické a katechetické centrum/. Tvorba učebníc náboženskej výchovy pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Biskupi na zasadaní dostali na lektorovanie 5 učebníc. Jedna učebnica je v skúšobnej fáze a jedna sa pripravuje. 
 
Členovia KBS vyjadrili stanovisko k aktuálnej novelizácii ústavy SR.