Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

70. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

 

Donovaly, 27. októbra (TK KBS) - 70. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 26. a 27. októbra 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch.
Zasadania sa zúčastnilo 14 biskupov, jeden diecézny administrátor a jeden z biskupov sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Biskupi zvolili nového predsedu bioetickej subkomisie KBS, ktorým sa stal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Biskupi rozhodli o reorganizácii Liturgickej komisie a to tak, že zrušili jazykovednú subkomisiu a subkomisiu pre sakrálne stavby.

Za ďalšieho člena liturgickej komisie bol zvolený nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Členovia KBS zároveň rozhodli, že starostlivosť o TV LUX a Rádio Lumen bude zverená automaticky predsedovi Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS. Aktuálne ním je bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Za nového riaditeľa Katolíckeho biblického diela (KBD) bol zvolený ThLic. Peter Nákačka, kňaz Spišskej diecézy.
KBS vymenovalo aj zástupcov Katolíckej cirkvi v Slovenskej biblickej spoločnosti. Za rímskokatolícku cirkev sa ním stal Pavol Vilhan S.S.L. a za gréckokatolícku cirkev Ján Krupa.

V rámci príprav na cyrilometodské jubileum si biskupi vypočuli informáciu o stretnutí predsedov Českej biskupskej konferencia /ČBK/ a KBS. ČBK zriadila komisiu k príprave Cyrilometodského jubilea, v ktorej sú zastúpení predstavitelia cirkví, štátnej správy aj univerzitného prostredia. ČBK ponúkla KBS jedno miesto pozorovateľa v danej komisii.

Medzi bodmi rokovania bolo i schvaľovanie mediálnych projektov zo zbierky KBS. Návrh na rozdeľovanie prostriedkov pripravujú členovia Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. V tomto roku bol návrh pripravený podľa nového štatútu schváleného plénom KBS v júni 2011. Celkovo KBS prerozdelila sumu vo výške 172 792,37 EUR. Zoznam podporených projektov sa nachádza na stránke TK KBS.

Biskupi si vypočuli správu o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po trojročnom úsilí bol zavŕšený proces komplexnej akreditácie KU. Vedenie KU obdržalo z MŠ SR list, v ktorom bola KU potvrdená ako univerzita. V uplynulom období KU štvornásobne prekročila indikátor rastu kvality. V decembri sa uskutoční voľba nového dekana Filozofickej fakulty KU a na jar prebehne voľba rektora KU.

Biskupi si vypočuli správu o činnosti Rádia Lumen. Za posledných 5 rokov sa zvýšil príjem rádia od poslucháčov z 3 na 34 percent z celkových príjmov. Od 24. novembra by mal vstúpiť do Rádia Lumen nový subjekt, ktorým je Spolok Svätého Vojtecha /SSV/.
O činnosti Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme /PSKSCM/ informoval jeho rektor Mons. Vladimír Stahovec. V kolégiu žije v súčasnosti 15 kňazov. Od 1. novembra začína fungovať nova Správna rada kolégia, ktorá má 5 členov, ktorých mandát je na tri roky. 6. novembra si kolégium pripomenie 30. výročie návštevy Svätého otca Jána Pavla II. Hlavným celebrantom bude kardinál Jozef Tomko.

Biskupi sa oboznámili aj s aktivitou Komisie biskupských konferencií Európskej únie /COMECE/ na ochranu nedele. KBS víta iniciatívu COMECE na ochranu nedele a to nielen z náboženských, ale i z ľudských pohnútok, ako sú ochrana rodiny a právo na odpočinok. KBS poverila Mons. Petra Rusnáka koordinovaním aktivít na ochranu nedele na Slovensku.

Plénum si vypočulo aj správu o zbierke „Pomôžte Haiti“. Podrobné informácie o projektoch SKCH nájdete na stránkach TK KBS: http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110923027 http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111024021.

Biskupi sa počas plenárneho zasadania stretli aj s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ /KVPZR/ na Slovensku. Po prvýkrát sa stretnutia zúčastnil nový predseda KVRP otec Ján Halama SVD. Sestra Justína OP informovala o vzniku inernovicátu ženských rehôľ i o priebehu natáčania dokumentárneho filmu venovaného likvidácii rehôľ. Biskupi si vypočuli aj informácie o digitalizácia archívnych spisov rehôľ od roku 1948.