Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

64. plenárne zasadanie KBS

 

V dňoch 28. a 29. októbra 2009 sa v penzióne Zornička na Donovaloch uskutočnilo 64. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho všetkých 18 biskupov, členov KBS. Počas rokovaní bol prítomný i apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana. Nuncius na úvod pripomenul myšlienku z návštevy Svätého otca v ČR, že Cirkev je ako kreatívna menšina. Táto jej kreativita má prameň v Bohu.

Novým predsedom Konferencie biskupov Slovenska sa na najbližšie 3 roky stal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Rozhodlo o tom v tajnom hlasovaní počas 64. plenárneho zasadania KBS na Donovaloch 12 diecéznych a 6 pomocných biskupov, členov KBS. Vo funkcii podpredsedu KBS bol na ďalšie 3 ročné obdobie potvrdený nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Za členov Stálej rady boli zvolení žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik, ktorí doplnili 5 členný zbor Stálej rady KBS. Ten je tvorený predsedom, podpredsedom, generálnym sekretárom a dvomi volenými členmi. Vo funkcii hovorcu KBS bol potvrdený Jozef Kováčik.

Medzi dôležitými bodmi rokovania pléna bola téma návštevy Svätého Otca na Slovensku. Slovenskí biskupi ho pozývajú v rámci osláv 1150. výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie. Predpokladaný termín je 3. - 5. júla 2012.

Biskupi schválili mediálne projekty, ktoré získali podporu zo zbierky na katolícke médiá na rok 2009. Celkovo podporili 35 projektov v sume 154 298 eur. Mukačevský biskup Mons. Antal Majnek poslal KBS ďakovný list, v ktorom opísal využitie finančnej pomoci (260 000 Sk - cca 8630 eur), ktorú slovenskí biskupi poslali počas dvoch rokov Mukačevskej diecéze.

Členovia KBS sa zaoberali aj informáciami o Katolíckej univerzite v Ružomberku. Rektor univerzity Tadeusz Zasepa požiadal otcov biskupov, aby naďalej pokračovali v morálnej podpore KU. Novou formou tejto podpory je schválenie KBS, že KU môže zakladať Kluby priateľov KU vo farnostiach. Biskupi rozhodli, že posledná januárová nedeľa bude vždy Nedeľou KU v Ružomberku. Predstavitelia KU požiadali biskupov i o finančnú pomoc. Biskupi sa rozhodli, že 31. 1. 2010 sa uskutoční jednorazová celoslovenská finančná zbierka na KU.

Biskupi schválili návrh, aby sa Celoslovenská ekumenická pobožnosť, ktorú v nasledujúcom roku organizujú katolíci, uskutočnila 25. 1. 2010 v Martine. Medzi bodmi rokovania bola zaradené otázka dišpenzu od kánonickej formy manželstva. KBS schválila pastoračné usmernenia, v ktorých zjednotila dôvody, ktoré umožňujú, aby ordinár udelil dišpenz od kánonickej formy. Vďaka tomuto dišpenzu sa manželstvo pokrstených, uzatvorené aj bez katolíckej formy, stáva platným. Usmernenia budú zverejnené v obežníkoch jednotlivých diecéz a na internete.

Biskupi si vypočuli informácie o činnosti a plánoch Rady KBS pre mládež a univerzity. Pôsobenie v Univerzitných pastoračných centrách sa javí ako veľmi vhodné a potrebné. V súčasnosti už všetky univerzity UPC majú. Výzvou do budúcnosti je vyjsť v tejto oblasti v ústrety i študentom v Brne, kde študuje veľa Slovákov.

Z informácií Rady pre rodinu je zrejmé, že na Slovensku iba cirkvi robia systematickú vzdialenú a blízku prípravu na manželstvo. Rada pre rodinu bude počas nasledujúceho roka školiť formátorov prípravy na manželstvo, ktorí sú najbližšími spolupracovníkmi pastoračných kňazov. Kurzov prípravy na manželstvo sa zúčastnilo tento rok cca 300 párov. Biskupi zhodnotili túto aktivitu ako veľmi užitočnú a podporujú jej ďalšie konanie.

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom grantov podporí aktivity Roku kresťanskej kultúry. Cieľom týchto aktivít je kresťansky formovať život. Členovia KBS sa zaoberali i pastoráciou miništrantov. Prvou aktivitou je výročná púť miništrantov, ktorá je naplánovaná 3. - 5. augusta 2010 v Ríme. Druhou aktivitou je formácia miništrantov, ktorá je rozpracovaná do trojročných stupňov.

Plénum KBS vyslovilo súhlas, aby sa Nitrianske biskupstvo uchádzalo o udelenie titulu Bazilika minor pre farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach.