Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
101. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
 
Na 101. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. marca 2022 v Badíne, biskupi hovorili o dôsledkoch vojnového konfliktu na Ukrajine a o formách pomoci, ktoré Katolícka cirkev poskytuje utečencom, v prvom rade v blízkosti ukrajinských hraníc, následne na území celého Slovenska. Vzájomne sa informovali o existujúcich iniciatívach a uvažovali nad spôsobmi ďalšieho spoločného postupu.
 
Biskupi zhodnotili priebeh tretích Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa od 17. do 20. marca konali v Bratislave. Hovorili o príprave ďakovnej púte za návštevu Svätého Otca na Slovensku. Tá je naplánovaná na 30. apríla a 1. mája v Ríme. Biskupi si tiež vypočuli správy o činnosti komisií a rád KBS. Rokovali o normách pre ustanovovanie akolytov a lektorov, hovorili aj o novom vydaní liturgie obradu slávenia sviatosti manželstva.
 
Členovia Rady KBS pre mládež biskupov informovali o Národnom stretnutí mládeže T22, ktoré bude od 28. do 31. júla v Trenčíne, tiež o iniciatíve “Mladé srdce”, ktorá vychádza z prostredia katolíckeho Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko. Od predstaviteľov Rady KBS pre rodinu si biskupi vypočuli informácie o chystanom Svetovom stretnutí rodín v Ríme a v slovenských diecézach. 
 
Slovenská katolícka charita biskupom priniesla správy o projektoch pomoci pre Kubu, Blízky východ i pre Ukrajinu. S ohľadom na prijaté informácie a aktuálnu situáciu sa biskupi rozhodli napísať spoločné povzbudenie pre slovenských veriacich.
 
- -
 
Drahí bratia a sestry,
 
ďakujeme vám za prejavy solidarity a za pomoc, ktorú poskytujete utečencom pred vojnou na Ukrajine. V ťažkých chvíľach sa ukazuje, kto aký je, čo je v človeku. Sme vďační za to, že obetavo pomáhate a ujímate sa všetkých, bez rozdielu. Ihneď ste reagovali a nehľadeli ste na seba, na svoje pohodlie. Naopak, prejavili ste veľkú obetavosť a súcit s bolesťou našich bratov a sestier.
 
Toto je ďalšia skúška, ktorá vstúpila do našich životov, a je zrejmé, že nebude jednoduchá, ani krátka. Povzbudzujeme vás preto, aby ste si zachovali odhodlanosť a vytrvalosť, spolu s rozvahou a opatrnosťou. Nenechajte sa znechutiť tými, ktorí vyhľadávajú zámienky, aby neposkytli pomoc, ani tými, ktorí vzbudzujú negatívne postoje voči utečencom. Božie požehnanie spočinie na tom, kto pomôže, a neodvráti sa od brata a sestry v núdzi.
 
Denne vám vyprosujeme potrebné milosti a prosíme vás, aby ste často využívali zdroje, ktoré nám poskytujú sviatosti. Budeme potrebovať mnoho síl. Náročné výzvy dokážeme zvládnuť s Božou pomocou, ktorú veľmi pociťujeme v Eucharistii. Časté sväté prijímanie nech vás naplní pokojom, milosrdenstvom a vytrvalosťou v dobrom.
 
Zo srdca Vám ďakujú a žehnajú slovenskí biskupi.