Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z 83. plenárneho zasadania KBS v Bardejovských kúpeľoch
 
Bardejovské kúpele 1. marca 2016 (TK KBS) Na 83. plenárnom zasadaní Konferencia biskupov Slovenska sa zúčastnili všetci 14 katolícki slovenskí biskupi, v úvodnej časti bol prítomný aj apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Mario Giordana. Biskupi prerokovali závery pastoračnej návštevy Ad limina apostolorum, ktorá sa uskutočnila v novembri 2015 v Ríme. Zhodli sa na konštatovaní, že táto návšteva, stretnutia s predstaviteľmi vatikánskych dikastérií - ale najmä osobná audiencia u Svätého Otca - všetkých posilnila a utvrdila v spolupatričnosti k univerzálnej Cirkvi. Skúsenosť blízkosti, rozsiahleho poznania a srdečného záujmu pápeža Františka o život slovenskej cirkvi poskytla biskupom pevnú oporu pre ich pastoračnú činnosť - ktorá bola podľa hodnotení Svätej Stolice v jednotlivých oblastiach náboženského života dobre vykonávaná - a nové podnety pre ohlasovanie evanjelia na Slovensku.
 
Biskupi zhodnotili minuloročný Pochod za život, ktorý sa uskutočnil v Bratislave s účasťou vyše 85 000 ľudí z celého Slovenska. Pochod podľa biskupov splnil svoju manifestačnú úlohu. Biskupi skonštatovali pozitívny dopad tohto podujatia na formovanie verejnej mienky ohľadom ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, v duchu povzbudení, ktoré aj v tomto smere prijali od Svätého Otca.
 
V júli 2016 všetci slovenskí biskupi plánujú účasť na ďaľšom významnom stretnutí so Svätým Otcom Františkom - v poľskom Krakove, kde sa uskutočnia Svetové dni mládeže. Biskupi si vypočuli správu o prípravách a organizácii tohto podujatia, ktoré z hľadiska účasti Slovákov bolo zverené Rade KBS pre mládež a Univerzity. Očakáva sa účasť okolo 5000 zaregistrovaných účastníkov; ich ubytovanie sa organizuje v meste Skawina, v spolupráci so štyrmi miestnymi katolíckymi farnosťami. Biskupi vyjadrili nádej, že na toto celosvetové podujatie, ktoré sa chystá len niekoľko kilometrov od našich hraníc, príde čo najväčší počet slovenských veriacich.
 
Medzi ďalšími reláciami si KBS vypočula výročnú správu o živote Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré má 25 obyvateľov, z toho 13 postgraduálnych študentov. KBS prijala správu Asociácie pútnických organizácií, ktorá požiadala o začlenenie do Rady KBS pre migrantov a pútnikov, ďalej hodnotenie činnosti, hospodárenia a rozvoja katolíckej televízie Lux - ako aj predstavenie aktuálneho stavu a plnenia opatrení na Katolíckej univerzite.
 
Otázky migračnej krízy sa biskupi dotkli v kontexte správy bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ktorý pri KBS vedie pracovnú skupinu zaoberajúcu sa sitáciou utečencov a migrantov. Biskupi pozitívne zhodnotili iniciatívu prijatia 149 irackých kresťanov a výsledky podporných projektov realizovaných zo zbierky pre prenasledovaných kresťanov, ktorá sa uskutočnila na Kvetnú nedeľu 2015. Vďaka nej sa podarilo podporiť napríklad vybavenie nového trauma centra v Erbile, generátor elektrického prúdu pre iracký kláštor poskytujúci útočište utečencom, ďalej z bratislavskej svätomartinskej zbierky sa podporila klinika blahoslavenej sestry Zdenky v Iraku a vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.
KBS odsúhlasila aj ďalšie tri projekty pre Slovenskú katolícku charitu, ktorá svojimi aktivitami napomôže utečencom v našej krajine i v zahraničí.
 
Kvôli trvajúcej potrebe solidarity s nespravodlivo prenasledovanými kresťanmi sa biskupi rozhodli pokračovať v minuloročnej iniciatíve a vyhlásiť zbierku na tento účel aj v tomto roku. Uskutoční sa na Nedeľu Božieho Milosrdenstva, 3. apríla 2016.
 
Z pastoračného hľadiska sa biskupi ďalej zaoberali otázkami obnoveného slovenského znenia Rímskeho misála, konkrétne časťami týkajúcimi sa omše za zosnulých, sanktorálu na mesiace január až jún a znaku pokoja.