Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
55. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska


V dňoch 3.-4. októbra 2006 sa v penzióne Zornička na Donovaloch konalo 55. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho všetkých 18 biskupov a apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki.
V úvodnom príhovore predseda KBS František Tondra vyzval k zodpovednému životu, ktorý privádza k poriadku v prirodzenom i nadprirodzenom živote.
Prvým a hlavným bodom 55. riadneho plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bola voľba jej nového vedenia. V úrade predsedu KBS bol na ďalšie tri roky potvrdený Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup.
Deväť diecéznych a deväť pomocných biskupov zvolilo aj nového podpredsedu KBS, ktorým sa stal Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, ktorý vo funkcii vystriedal Mons. Rudolfa Baláža.
Za členov stálej rady KBS boli zvolení Mons. Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup a Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup.
Do funkcie hovorcu KBS bol zvolený CSILic. Jozef Kováčik, riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS.
Apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki oznámil, že Svätý otec Benedikt XVI. pozval slovenských biskupov na návštevu Ad limina apostolorum. Návšteva sa uskutoční v dňoch 11.-16. júna 2007. Predsedom prípravnej komisie bol menovaný biskup Stanislav Zvolenský.
Biskupi sa na svojom zasadaní venovali vyhodnoteniu pastoračného plánu KBS v rokoch 2001 – 2006. Správu predniesol biskup Tomáš Galis. Biskupi konštatovali, že pastoračný plán bol prínosom pre Katolícku cirkev a jej pôsobenie na Slovensku, hoci jeho obsah presahoval horizont 5 rokov. Vyjadrili vďaku jeho tvorcom, i tým, ktorí sa úprimne snažili o jeho napĺňanie. Zároveň schválili Východiskový materiál pre Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2007-2013 /PEP/. Jeho zámerom je aktualizovanie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. Práve v roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku tejto misie. Cieľom PEP nie je vytváranie priepasti medzi minulosťou a budúcnosťou, ani konfrontácia, ale zmena uhla pohľadu. Jeho obsah bude snahou o aplikáciu ducha Druhého vatikánskeho koncilu na slovenské podmienky a súčasnú dobu - vytvoriť z Cirkvi spoločenstvo, kde spolupracovníci nie sú konkurentmi, ale v rámci svojich možností a kompetencií spolupracujú na živote spoločenstva. PEP sa bude schvaľovať po častiach počas celého budúceho roku. Definitívne by mal byť schválený v októbri 2007.
Počas plenárneho zasadanie Konferencie biskupov Slovenska bolo schválené rozdelenie finančných prostriedkov zo zbierky na katolícke masmédiá, ktorá sa koná každoročne počas 7. veľkonočnej nedele.
Z celkového počtu 43 projektov, ktoré splnili kritériá vypísané Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky, bolo finančne podporených 29.
Biskupi schválili delegáciu na 3. európske ekumenické stretnutie v rumunskom Sibiu, ktoré sa bude konať v lete 2007. Delegátmi KBS budú biskup Andrej Imrich, výkonný tajomník Cyril Jančišin a dvaja laici.
Biskup Chautur podal informácie o V. svetovom stretnutí rodín vo Valencii a o súbežne prebiehajúcom celoslovenskom stretnutí rodín v Banskej Bystrici. Cirkev stojí za hodnotami, ktoré vytvárajú a upevňujú rodinu- sú nimi čistota, vernosť a zodpovednosť.
Biskup Chautur informoval aj o Stretnutí mladých Slovenska v Levoči. Uskutočnilo sa v dňoch 13.-15. augusta. Na stretnutie s kardinálom Meisnerom prišlo asi 500 mladých ľudí z celého Slovenska a svätej omše sa zúčastnilo 10 tisíc veriacich. Biskupi rozhodli o čítaní pastierskeho listu v rámci Týždňa cirkvi pre mladých. List sa bude čítať 12.novembra 2006.