Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
60. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS)  


V dňoch 3. a 4. júla 2008 sa v priestoroch Kňazského seminára v Nitre uskutočnilo 60. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 17 biskupov. Mons. Milan Chautur a Mons. Tomáš Galis už odcestovali na Svetové dni mládeže do Austrálie, kde budú  duchovne sprevádzať mladých slovenských pútnikov.  

Biskupov prišiel pozdraviť apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Nový apoštolský nuncius vyjadril veľkú ochotu slúžiť Cirkvi na Slovensku, ktorá bola v poslednom čase mimoriadne vyzdvihnutá Svätou Stolicou. Na Slovensku vznikli tri nové diecézy a boli ustanovení dvaja noví arcibiskupi. 

V duchovnom príhovore Mons. Alojz Tkáč vyzdvihol príklad biskupa, kard. Van Tuana, väzna pre vieru vo Vietname. Tento biskup mimoriadnym svedectvom kresťanského života a svojou trpezlivosťou dosiahol po rokoch obrátenie svojich strážcov vo väzení.
Na programe zasadania bola správa o uskutočnenej návšteve na plenárnom zasadaní Talianskej biskupskej konferencie. KBS zastupoval Mons. Vladimír Filo.
Účastníci zasadania sa zaoberali správou o štátnom vzdelávacom programe (reforme vzdelávania) a jeho dopadom na vyučovanie náboženstva. Biskupi odsúhlasili učebné osnovy, ktoré sú v súčasnosti v experimentálnom overovaní.
Na programe zasadania bolo aj zhodnotenie konferencie o Pastoračnom pláne KBS, ktorá sa konala v apríli t.r. v Ružomberku. Zúčastnili sa jej 10 biskupi a cca. 250 kňazov, rehoľníkov a laikov z celého Slovenska. Dôležitou súčasťou konferencie boli workshopy, na ktorých mali zúčastnení možnosť diskutovať o konkrétnom uskutočnení pastoračného plánu v praxi.

Biskupi boli inforomovaní o návšteve Svätého Otca Benedikta XVI. v Lurdoch, v septembri t.r. Na základe pozvania Francúzskej biskupskej konferencie sa za KBS zúčastní tejto návštevy Mons. František Tondra, predseda KBS.

V októbri 2008 bude tiež celoslovenská púť do Lúrd z príležitosti 150. výročia zjavení.

Biskupi z pastoračných dôvodov, z početných cirkevných prikázaní vybrali prikázanie uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi, teda formu cirkevných prikázaní z Modlitebníka z r. 2001.