Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
75. plenárne zasadanie KBS

 
 
Nitra 4. júl (TK KBS) – 75. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 3. a 4. júla 2013 v Nitre. Zúčastnilo sa ho všetkých 16 biskupov, členov KBS.
 
Biskupi sa v rámci rokovania zaoberali ustanovením Rady pre novú evanjelizáciu KBS. Kreovanie slovenskej rady je naplánované na jar 2014 na základe poznatkov a skúseností z fungovania Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.
 
Členovia KBS rokovali aj o žiadosti o nominácie do Pápežskej teologickej komisie. Biskupi navrhli tri mená renomovaných slovenských kňazov, teológov. Z nich komisia vo Vatikáne vyberie jedného.
 
Počas plenárneho zasadania prebehla voľba národného riaditeľa PMD /Pápežských misijných diel/. Na ďalšie trojročné obdobie bol potvrdený doterajší riaditeľ vdp. Viktor Jakubov. Zároveň prebehla aj voľba riaditeľa KBD /Katolíckeho biblického diela/. KBS vybrala kandidáta do tejto funkcie, ktorého nástup podlieha súhlasu príslušného rehoľného predstaveného. Po obdržaní tohto súhlasu bude meno zverejnené.
 
Biskupi schválili Štatút trvalého diakonátu. Následne bude odoslaný príslušnej kongregácii vo Vatikáne. Po jej odobrení bude môcť štatút vstúpiť do platnosti.
22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Organizátori už rozdelili katolícke kostoly v Košiciach jednotlivým biskupom a diecézam. V nich sa bude sláviť svätá omša za prítomnosti biskupa a bude v nich prebiehať aj duchovný program. V súčasnosti prebieha registrácia účastníkov pochodu. Osobitným duchovným príspevkom bude deväťdňová pobožnosť pre celé Slovensko. Biskupi zároveň schválili osobitný pastiersky list k tejto udalosti, ktorý sa bude čítať v nedeľu 1.septembra 2013.
 
Biskupi zároveň odsúhlasili text vyhlásenia k otázke rodovej rovnosti.
 
Členovia KBS sa oboznámili so stavom príprav stretnutia mládeže v Brazílii a v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici júla. Na Svetové dni mládeže, ktoré vyvrcholia 23.-28. júla v Rio de Janeiro, pocestuje zhruba 300 mladých zo Slovenska. Do Ružomberka registrácia stále prebieha. Zatiaľ je nahlásených 2000 účastníkov.