Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
6.-7. 3.2001

V dňoch 6.-7. marca 2001 sa na Spišskej Kapitule konalo 36. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska.
Biskupi sa zaoberali pripravovaným sčítaním ľudu. Pripravili pastiersky list, ktorý sa bude čítať v nedeľu 13. mája vo všetkých kostoloch. Agitačnú kampaň ako napr. v ČR medzi obyvateľmi cirkev robiť nechce.
Dôležitým bodom rokovania bolo financovanie cirkví. Katolícka cirkev sa rozhodla pre model garantovaného príspevku zo štátneho rozpočtu na určený počet kňazov a na cirkevné ústredia, ktorý by mal platiť od 1. januára 2002.
Návrh Pastoračno-evanjelizačného plánu na roky 2001 až 2006 predložil Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup. Ide o prvú spoločnú stratégiu celej katolíckej cirkvi u nás po páde komunizmu. Návrh je rozdelený do 6 sekcií:
1. Cirkev a spoločnosť na Slovensku
2. Boží ľud
3. Pastorácia farského spoločenstva
4. Rodina a výchova
5. Ekumenizmus a dialóg
6. Zvláštne skupiny a činnosti
Biskupi by ho mali pripomienkovať do Veľkej noci a na ďalšom zasadaní biskupov v máji by mal byť schválený.
ďalej sa biskupi venovali návšteve Svätého Otca, ktorému poslali oficiálne pozvania zo strany štátu aj cirkvi na rok 2002. Jeho návšteva by mala smerovať do Rožňavskej a Banskobystrickej diecézy. KBS sa tiež zaviazala každoročne dotovať Katolícku univerzitu zo svojho konta sumou päť miliónov korún.
Biskupi zároveň potvrdili svoj nesúhlas so zavádzaním jogy na školách a budú žiadať reakciu Ministerstva školstva, ktoré sa doteraz neodpovedalo na list predsedu subkomisie KBS pre školskú katechézu Rudolfa Baláža z decembra 2000.
Zaoberali sa aj platením poplatkov za manželské kauzy.
Najbližšie plenárne zasadanie KBS sa bude konať v máji v Bratislave, na ktorom biskupi privítajú Chiaru Lubichovú, zakladateľku hnutia Focolare, ktorá bude v tom čase na návšteve Slovenska.