Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
73. plenárne zasadanie KBS

73. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 6. až 8. novembra 2012 v penzióne Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 členov KBS - 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. Na zasadaní bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Apoštolský nuncius odovzdal biskupom list Svätého Otca, v ktorom sa s láskavou starostlivosťou vrátil k odvolaniu Mons. Roberta Bezáka. 
 
Zasadanie biskupov začalo voľbou predsedu a podpredsedu KBS. Vo funkcii predsedu KBS bol opätovne na najbližšie 3 roky potvrdený bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Rozhodlo o tom v tajnom hlasovaní 16 členov KBS- 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. 
Do funkcie podpredsedu KBS bol na 3 ročné obdobie potvrdený nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
Za členov Stálej rady boli zvolení košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a trnavský apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch. Doplnili 5 členný zbor Stálej rady KBS. Ten je tvorený predsedom, podpredsedom, generálnym sekretárom a dvomi volenými členmi.
Vo funkcii hovorcu KBS bol potvrdený na ďalšie tri roky Jozef Kováčik.
 
Plénum zvolilo aj zástupcu KBS pri COMECE (Komisia biskupských konferencií Európskej únie). Stal sa ním Mons. Jozef Haľko.
Za predsedu Ekonomickej rady a Ekonomicko-právnej rady KBS bol zvolený Mons. Štefan Sečka.
 
Biskupi si vypočuli informácie o Biskupskej synode, ktorá sa konala 7.-28. októbra vo Vatikáne. Jej témou bolo „Nová evanjelizácia pri odovzdávaní viery“. Slovensko zastupovali arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a arcibiskup-metropolita Mons. Ján Babjak. Z jednotlivých rokovaní vzniklo tzv. Propositio, ktoré je zatiaľ dostupné v anglickom jazyku. Hlavným odkazom synody je vernosť autentickému obsahu Evanjeliu, ktorý sa má podávať novou, primeranou formou. Ide predovšetkým o osobný príklad a slovo. 
 
Biskupi rozhodli v rámci slávenia Cyrilometodského roku o konaní Národnej púte do Ríma. Jej program vyvrcholí v stredu 27. februára. Podrobný program pozostávajúci z rôznych duchovných a kultúrno-národných podujatí Cyrilometodského roku je dostupný na stránkach tkkbs.sk
 
Členovia KBS sa zaoberali počas zasadania zriadením Inštitútu kánonického práva. KBS poverila Mons. Štefana Sečku, aby vstúpil do rokovania s Katolíckou univerzitou /KU/ v Ružomberku o jeho zriadení. Tento inštitút má vykryť potrebu po vzdelaných cirkevných právnikoch na Slovensku.
 
Členovia KBS sa venovali aj schvaľovaniu projektov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu z Mediálnej zbierky. Celkovo KBS prerozdelila tento rok sumu vo výške 181 263 eur. Okrem grantov určených štatútom KBS pre TV LUX, Rádio Lumen a TK KBS boli podporené i projekty Liturgický kalendár, natáčanie dokumentárneho filmu o blahoslavenej sestre Zdenke, ktorý pripravuje s koproducentami Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí, ako aj výroba dokumentárneho filmu k 50. výročiu založenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Podporu získal aj hraný film z produkcie Lux communication “Pán Ježiš na návšteve”, ktorý sa v týchto týždňoch postprodukčne dokončuje. Finančnú podporu získali aj internetové projekty “40dni.sk” a “Moja komunita“, časopis REBRÍK a projekt na podporu farských časopisov „FAČA“.
 
Biskupi sa oboznámili s projektom ECCLESIA a vypočuli si informácie o chystanom plenárnom zasadaní predsedov biskupských konferencií CCEE, ktorý sa uskutoční 3.-6. októbra 2013 v Bratislave.
 
KBS pripravila k 1. adventnej nedeli /tento rok sa slávi 1.decembra 2012/ posolstvo krajanom žijúcim v zahraničí. V posolstve sa hovorí, že radosť a vďačnosť, s ktorou prežívame Cyrilometodský rok nie je ohraničená iba na Slovensko, ale dotýka sa všetkých krajanov v zahraničí. Vyzývajú ich, aby nezabúdali na svoje národnú a kresťanskú identitu. Táto identita má svoje korene v posolstve svätých Cyrila a Metoda.