Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
58. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska /KBS/


V dňoch 9.-10. októbra 2007 sa v priestoroch penziónu Zornička uskutočnilo 58. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 18 biskupov a apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki.

V úvodnom príhovore sa arcibiskup Alojz Tkáč zamyslel nad úlohou biskupa. Vychádzal pri tom z kázne pápeža Benedikta XVI. pri poslednej vysviacke biskupov vo Vatikáne.

Biskupi počas zasadania schválili Pastoračný plán KBS na roky 2007–2013 /PP/. Jeho zámerom je aktualizovanie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. Práve v roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku tejto misie. PP je zameraný na 3 cieľové skupiny- rodinu, mládež a sociálne odkázaných na pomoc. Riešenie plánu sa ponúka v troch oblastiach- ohlasovať /učiť/, sláviť /liturgia, sviatosti/ a slúžiť /konkrétna pomoc/. PP bude predstavený novinárom i verejnosti na osobitnej tlačovej konferencii, ktorá je naplánovaná na polovicu novembra v Bratislave.

Biskupi sa zaoberali aj situáciou pri príprave metodických príručiek a pracovných listov pre katolícke náboženstvo. Konkrétne sa to dotýka katolíckych gymnázií, nakoľko na nich je katolícke náboženstvo maturitným predmetom.

Plénum KBS odsúhlasilo aj podporu pre mediálne projekty, ktoré získali granty z tradičnej zbierky veriacich na katolícke masmédiá. Táto zbierka sa koná vždy na 7. Veľkonočnú nedeľu. Z celkového počtu 64 projektov získalo podporu v celkovej sume 3 milióny Sk 25 projektov z oblasti internetu, televíznej i rozhlasovej tvorby, agentúrneho spravodajstva a počítačovej animácie.

Plénum sa zaoberalo aj budúcnosťou TV LUX a jej vzťahu k TV NOE. Odsúhlasilo podporu pre televíziu a menovali osoby na rokovania so zástupcami Českej biskupskej konferencie a TV NOE. Biskupi zdôraznili potrebu vzájomnej spolupráce v tejto oblasti.

Biskupi sa počas zasadania zaoberali aj informáciami o kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Lagiewnikach v Poľsku. Táto kaplnka je budovaná od roku 2005. Celkový projekt je naplánovaný v hodnote 1,5 milióna Sk. Časť je už preinvestovaná /cca 800 tisíc Sk/. Zvyšok sa uhradí zo zbierok veriacich. Biskupi vyjadrili poďakovanie všetkým darcom, ktorí doteraz na kaplnku prispeli.

Pravidelnú Celoslovenskú ekumenickú pobožnosť organizuje v tomto roku Katolícka cirkev. Je naplánovaná na 20.januára 2008. Biskupi navrhli za miesto konania Dolný Kubín.

Osobitným bodom rokovania bol aj Medzinárodný deň boja proti chudobe. KBS pri tejto príležitosti zverejní osobitné vyhlásenie o sociálnej situácii na Slovensku. Bude zverejnené 18. októbra.

Biskupi sa venovali aj aktivitám Rady KBS pre rodinu a mládež, konkrétne prípravou Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutoční 10.-18.11.2007. Jeho náplňou bude široké spektrum aktivít od duchovných po športové podujatia. Športové aktivity vyvrcholia v Prešove záverečným futbalovým turnajom o pohár predsedu KBS. 11. novembra bude čítaný v chrámoch pastiersky list venovaný mládeži. Jeho obsahom bude čistá láska- milovať Boha a blížneho.
Kolínsky Kardinál Joachim Meisner venoval mladým zo Slovenska 10 leteniek na Svetové dni mládeže so Svätým Otcom, ktoré sa uskutočnia počas júla 2008 v Sydney v Austrálii. Zo Slovenska je zatiaľ prihlásených 100 účastníkov. Počas tzv. prípravnej fázy budú slovenskí pútnici hosťami arcibiskupa v Melbourne. Mládež, ktorá nebude môcť do Austrálie vycestovať, bude mať možnosť spoločného stretnutia spolu s mladými Čiech a Moravy na Velehrade.

Osobitný pastiersky list bude venovaný 2.decembra, na 1. adventnú nedeľu, Svätému Písmu. Práve ono bude aj predmetom biskupskej synody 2008 vo Vatikáne, nakoľko sa stáva stále výraznejším svetlom pre svet pri orientácii v súčasnom živote. Biskupi opätovne vyslovujú podporu časopisu Sväté Písmo pre každého.
Plénu bola predstavená aj činnosť Slovenskej biblickej spoločnosti.

Biskupi sa zaoberali aj návrhom nariadenia vlády SR o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samospráve o financovaní školských zariadení a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a na druhej strane cirkví, náboženských spoločností, právnických a fyzických osôb.
Biskupi budú daný návrh pripomienkovať a rokovať priamo s ministrom školstva SR.