Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
92. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
Prešov 25.-26. marca 2019


Na 92. plenárnom zasadaní KBS v Prešove si slovenskí biskupi vypočuli správu o stave Katolíckej univerzity a o aktuálnej situácii v Spolku svätého Vojtecha. Biskupi vyjadrili spokojnosť nad zlepšeniami, ktoré na Katolíckej univerzite priniesli prijaté opatrenia a povzbudili vedenie univerzity ďalej zlepšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania mládeže v katolíckom duchu. 
 
Biskupi ďalej zhodnotili uplynulé podujatia, medzi inými stretnutie predstaviteľov cirkví v Badíne a stretnutie s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi v Nimnici.
 
Vypočuli si informácie o februárovom stretnutí zameranom na ochranu maloletých vo Vatikáne. Plénum KBS následne prerokovalo kroky v procedurálnych postupoch pri prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých. Biskupi prijali oznámenie o založení Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá patrí pod Katolícku univerzitu v Ružomberku. V blízkej budúcnosti sa na pôde Cirkvi pripravujú rozličné prednáškové podujatia preventívneho charakteru. 
 
Plénum sa venovalo aj problematike svätého prijímania pre rozvedených, ktorí nevstúpili do nového zväzku. Biskupi skonštatovali, že medzi veriacimi na Slovensku je stále nízke povedomie ohľadom možnosti požiadať o pristupovanie k sviatostiam po civilnom rozvode. Táto možnosť existuje pre tých, ktorí nevstúpili do nového zväzku, a je potrebné, aby o nej kňazi v pastoračnej službe primerane informovali. 
 
Biskupi sa na plenárnom zasadaní stretli aj so zástupcami Konferencievvyšších rehoľných predstavených na Slovensku, do ktorej sa prednedávnom spojili všetci predstavitelia mužských a ženských reholí na Slovensku. Na slávnosť Zvestovania Pána, ktorá je zároveň Dňom počatého dieťaťa, biskupi vydali spoločné vyhlásenie